Doradztwo zawodowe

Prezentacja dotycząca rekrutacji i logowania_2024

Często zadawane pytania dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Uczniowie

Nauczyciele

Rodzice

Dokumenty

Rekrutacja do szkół średnich

Galeria

2023/2024

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zapraszamy Was do odwiedzania naszej zakładki Doradztwo Zawodowe.

W odpowiednich folderach zamieszczać będziemy  kluczowe informacje o egzaminach, zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, rankingach szkół oraz sposobach wypełniania niezbędnej dokumentacji. To informacje nie tylko dla7 i 8-klasistów , ale także dla uczniów młodszych, gdyż wychodzimy z założenia, że planować swoją przyszłość trzeba znacznie wcześniej niż w momencie ukończenia szkoły podstawowej.

Szanowni Rodzice zbliża się moment, w którym Państwa dzieci będą podejmowały decyzję o wyborze przyszłej szkoły i zawodu. W obliczu zmian, jakie nastąpiły na polskim rynku pracy nie jest to wcale zadanie łatwe.

Dlatego wspierajcie swoje dzieci w wyznaczaniu i realizacji ich planów zawodowych, pamiętając, że to nie Wasze, ale ich życie.

Na dalszych podstronach znajdziecie informacje na temat:

1. Systemu szkolnictwa w Polsce od roku 2019 ( DLA ÓSMOKLASISTÓW)

2. Tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych

3. Terminarza rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

4. Zasad przeliczania punktów

5. Terminów „Drzwi Otwartych” w Liceach, Technikach i Szkołach Branżowych 1 Stopnia

6. Różnych działań z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO jakie prowadzimy w naszej szkole

Proponujemy także zapoznanie się z informacjami zawartymi na kilku stronach internetowych ważnych dla nas instytucji.

 • Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Warszawie

https://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego

 • Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawa / Praga Południe

https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/podlaskie/jednostki?view=article&id=2886:mlodziezowe-centrum-kariery-warszawa-praga-poludnie&catid=74

 • Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego

https://um.warszawa.pl/waw/wcies/centrum-rozwoju-doradztwa-zawodowego

Na tych stronach  znajdziecie Państwo:

* informacje o szkołach ponadpodstawowych  (schemat szkolnictwa, ranking szkół, mapę warszawskich szkół)

* informacje o zawodach (informator, nowe zawody)

* rekrutacja ( zestawienia punktowe, terminarz rekrutacji,, zasady przeliczania punktów, zainteresowanie oddziałami itp.)

2. Kuratorium Oświaty w Warszawie  www.kuratorium.waw.pl/

3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  www.oke.waw.pl/

      4. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZIU) www.koweziu.edu.pl

5. Przewodnik po zawodach  https://psz.praca.gov.pl/-/180719-przewodnik-po-zawodach-wydanie-ii

6. Klasyfikacja zawodów i specjalności  https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci

7. Wyszukiwarka Szkół Ponadpodstawowych  https://waszaedukacja.pl/szukaj/ponadgimnazjalne#google_vignette

8. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja

9. Elektroniczny System Rekrutacji  https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

10. Preorientacja i orientacja zawodowa    https://zpe.gov.pl/a/preorientacja-i-orientacja-zawodowa/DpQ1p1wjh

UWAGA Opis dysfunkcji zdrowotnych ograniczające wybór zawodu można sprawdzać na stronie Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży www.cdzdm.pl w zakładce dla nauczycieli

Uczniowie oraz Rodzice mogą także korzystać z pomocy doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego, psychologa oraz wychowawców na terenie naszej szkoły.

O co chodzi z Doradztwem Zawodowym?

 • Czy doradztwo zawodowe jest przedmiotem obowiązkowym?

Udział ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkowy.

 • O co chodzi z doradztwem zawodowym?

Doradca zawodowy prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów. Współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 • Ile jest godzin  doradztwa zawodowego w 7 klasie?

 Jak informuje MEN, w klasie 7 i 8 liczba godzin powinna wynosić minimum 10 w roku.

 • Czy zajęcia z doradztwa zawodowego wpisuje się na świadectwie?

Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

 • Jaka ocena z doradztwa zawodowego?

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie są oceniane oraz nie wpisuje się ich do arkusza ocen i na świadectwo szkolne.

 • O co między innymi pyta doradca zawodowy?
  • Kim chcę zostać w przyszłości?
  • Jakie są moje zainteresowania, uzdolnienia, talenty?
  • Czy znam siebie?
  • Świadectwo szkolne i co dalej?
  • Czy ta szkoła to dobry wybór?
  • Skąd mam wiedzieć, w jakim zawodzie sprawdzę się najlepiej?
  • Czy wybrany kierunek nauki rzeczywiście doprowadzi mnie do wymarzonego zawodu?
 • Jak wygląda doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe może mieć formę spotkań indywidualnych lub doradztwa grupowego. Podczas indywidualnego spotkania z doradcą uczeń ma możliwość stworzenia bilansu własnych kompetencji, poznania swoich mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenia planu działania, dopasowanego do swoich potrzeb i predyspozycji.

2021/2022

Wirtualna biblioteka 1

Informacje dotyczące Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego projektu edukacyjnego Ministra Obrony Narodowej skierowanego do zdolnej młodzieży.

Dzień otwarty Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce 

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców do zapoznania się z Ofertę Edukacyjną Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce na rok szkolny 2022/23, która dostępna jest na stronie internetowej https://moscicki.edu.pl/ 

W tym roku Zespół Szkół otwiera wiele ciekawych kierunków technicznych: technik informatyk, technik programista, technik elektronik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik hotelarstwa oraz klasę liceum ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym. 

Szkoła organizuje  Dzień Otwarty, który odbędzie się w najbliższy piątek tj. 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:30 (ulica Inżynierska 1, Zielonka).  

Dyrekcja szkoły wraz z Zespołem ds. Promocji Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce serdecznie zaprasza. 

Iga Kowalczyk-Szczygielska

Szanowni Państwo, 

I Liceum Ogólnokształcące im. B Limanowskiego  w Warszawie organizuje dzień otwarty dla kandydatów. 

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2022 o godz. 17:30 w I LO im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie przy ulicy Felińskiego 15. 

17:30 – spotkanie z Dyrekcją w auli 

18:30 – zwiedzanie szkoły 

Przekazujemy link do wydarzenia na facebooku.  

Szczegóły również na stronie internetowej ILO  

Rekrutacja do szkół średnich 2022/23

Załącznik 1

Załącznik 2

Zarządzenie 3

Zarządzenie zmieniające ws ustalenia terminów rekrutacji 2022-2023

Pismo ws. Giełdy Publicznych Szkół Ponadpodstawowych prowadzonych na terenie powiatu wołomińskiego