Laboratoria przyszłości

laboratoria przyszlosci logo

Nasza Szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości

Dzięki otrzymanemu wsparciu, wszyscy uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii wspierających edukację. Nasza placówka wnioskowała o kwotę 283 800,00 zł.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/laboratoria

laboratoria przyszlosci

O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Wymagania programu

1. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół objętych programem, oraz organów prowadzących te szkoły do:
1)  wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji programu, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,
2)  udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem
– w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.

2. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do:
1)  zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;
2)  zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;
3)  spełnienia wytycznych w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia. 

_______________________________________________________________________________

W ramach projektu Laboratoria przyszłości w naszej szkole stworzyliśmy nowe pracownie tematyczne:

·         druku 3D oraz pracownię wirtualnej rzeczywistości (wyposażoną w drukarki 3d, PEN 3d, gogle VR, mikrokontrolery),

·         pracownię audio, (wyposażoną w aparaty, kamery, gimbale, mikrofony  kierunkowe oraz mikroporty, specjalistyczne oświetlenie, statywy oraz mikser cyfrowy),

·        pracownię techniczną (wyposażoną w rozmaity sprzęt do prac technicznych, lutownice, wiertarki, szlifierki, wyrzynarki, oraz drobny sprzęt wraz z materiałami eksploatacyjnymi).

Zakupiony sprzęt jest od września wykorzystywany na informatyce i technice oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in. kółka fotograficzno – medialnego, a także podczas organizacji uroczystości szkolnych. W naszych planach mamy szkolenia nauczycieli przedmiotowców, wówczas pozyskane sprzęty urozmaicą kolejne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne.

_______________________________________________________________________________

Czerwiec 2024

_______________________________________________________________________________

Maj 2024

_______________________________________________________________________________

Kwiecień 2024

_______________________________________________________________________________

Marzec 2024

_______________________________________________________________________________

Luty 2024

_______________________________________________________________________________

Styczeń 2024

_______________________________________________________________________________

Grudzień 2023

_______________________________________________________________________________

Listopad 2023

_______________________________________________________________________________

Październik 2023

_______________________________________________________________________________

Wrzesień 2023

_______________________________________________________________________________

Czerwiec 2023

_______________________________________________________________________________

Maj 2023

_______________________________________________________________________________

Kwiecień 2023

_______________________________________________________________________________

Marzec 2023

_______________________________________________________________________________

Luty 2023

_______________________________________________________________________________

Styczeń 2023

_______________________________________________________________________________

Grudzień 2022

_______________________________________________________________________________

Listopad 2022

_______________________________________________________________________________

Październik 2022

_______________________________________________________________________________

Wrzesień 2022