Projekt ” Mały Powstaniec – patron szkoły „

Rok szkolny 2016/2017

I.  Rajdy szlakiem Powstania Warszawskiego po Starym Mieście- wrzesień.

 

  1. Opis przedsięwzięcia.

Druga połowa września to czas realizacji projektu interdyscyplinarnego- Mały Powstaniec patron szkoły. We wrześniu uczniowie klas czwartych odwiedzają miejsca pamięci Powstania Warszawskiego na Starym Mieście. Podczas rajdu dowiadują się o walkach powstańczych i miejscach pamięci. Ostatnim punktem rajdu jest wizyta w Związku Powstańców Warszawskich, gdzie w Sali wystawowej uczniowie mają możliwość posłuchania historii powstańczych opowiadanych przez żyjących powstańców. Rajd kończymy przy pomniku Małego Powstańca, który jest patronem szkoły.

2. Fotorelacja uczniów.

https://sway.com/7aAOzpG7tXLVGnyk

https://sway.com/w5nDDzN3nkWqMwOa

II.  Rajdy rodzinne – szlakiem „Małego Powstańca”- październik.

1. Opis przedsięwzięcia.

2. Gazetka.

3. Fotorelacja uczniów.

III.  Święto szkoły – październik.

1. Opis przedsięwzięcia.

2. Gazetka.

3. Fotorelacja uczniów.

IV.  Debata – Powstanie Warszawskie – kwiecień.

1. Opis przedsięwzięcia.

2. Gazetka.

3. Fotorelacja uczniów.