Druki do pobrania

Zwolnienia i rezygnacje: 

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Karta zwolnienia ucznia z lekcji (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Zwolnienie z informatyki

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Rezygnacja z WDŻ

Rezygnacja z religii / etyki

Oświadczenie o wyborze religii lub etyki

Deklaracje: 

Deklaracja na obiady SP 3 ul. Kościelna

Deklaracja na obiady SP 3 Filia

Deklaracja na obiady SP 3 ul. Dzika

Deklaracja basen

Świetlica: 

Regulamin świetlicy

Regulamin pracy świetlicy SP3 w Ząbkach w czasie pandemii

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy SP 3

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej SP3

Inne: 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Samodzielny powrót dziecka, które ukończyło 7 lat

Duplikat legitymacji

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Mleko i owoce – Oświadczenie „Program dla szkół”

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda na wycieczki

Dyżur tabela

Umowy na podręczniki klasy I-VIII

Druki obowiązujące podczas pandemii: 

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w czasie pandemii COVID-19

Upoważnienie do odbioru dziecka z zajęć w czasie pandemii COVID-19