Druki do pobrania

Zwolnienia i rezygnacje: 

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Karta zwolnienia ucznia z lekcji (wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Zwolnienie z informatyki

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Rezygnacja z WDŻ

Rezygnacja z religii / etyki

Oświadczenie o wyborze religii lub etyki

Deklaracje: 

DEKLARACJA ZAPISANIA DZIECKA NA OBIADY SP3 UL. Powstańców 60b

DEKLARACJA ZAPISANIA DZIECKA NA OBIADY SP3 UL. Kościelna 2

Inne: 

Aktualizacja danych w e-dzienniku RODO

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Samodzielny powrót dziecka, które ukończyło 7 lat

Duplikat legitymacji

Duplikat świadectwa

Duplikat karty rowerowej

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda na wycieczki

Umowy na podręczniki klasy I-VIII

Druki obowiązujące podczas pandemii: 

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w czasie pandemii COVID-19

Upoważnienie do odbioru dziecka z zajęć w czasie pandemii COVID-19