m-Legitymacja

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach przystąpiła do projektu mLegitymacja.

mlegitymacja

mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów komunikacją miejską czy koleją.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z zwykłego papierowego dokumentu: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów np. do kina, itp.

Regulamin

Procedura

Bezpłatny Kreator Zdjęć do mLegitymacji

Wniosek

Instrukcja

Klauzula