Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

 Joanna Kita

mgr Alina Stachowiak

Biblioteka wspomaga realizację procesu nauczania i wychowania. Udziela pomocy w zdobywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Stosuje różnorodne formy promocji czytelnictwa, organizując imprezy biblioteczne oraz zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

Czytelnia dysponuje 5 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Tutaj można odrobić pracę domową, przygotować się do lekcji, korzystając z księgozbioru podręcznego i czasopism. Biblioteka prenumeruje 16 tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się: Kumpel, Victor Junior, Komputer Świat.

W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek. Książki wypożyczane są za pomocą programu bibliotecznego MOL. Nasz księgozbiór jest ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz popularnonaukową. W bibliotece prowadzi działalność Koło Przyjaciół Biblioteki. Jest także sprawowana funkcja łącznika klasowego z biblioteką.