Regulaminy/Procedury

Procedury szkolne obowiązujące podczas pandemii COVID-19

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia w czasie pandemii COVID-19

Upoważnienie do odbioru dziecka z zajęć w czasie pandemii COVID-19

Procedura dotycząca  organizacji  opieki  w  oddziale  przedszkolnym

Procedura dotycząca warunków i organizacji konsultacji dla uczniów

Procedura postępowania ze zbiorami bibliotecznymi zwracanymi do biblioteki szkolnej

Procedura przyprowadzania dzieci do szkoły

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii od 1 września 2020 r.

Aktualizacja procedury funkcjonowania szkoły SP3 – od 18.01.2021

Procedura dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19

Procedura dotycząca gastronomi w szkole

Zasady pracy zdalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach w okresie czasowego ograniczenia działalności placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.