Tłumacz języka migowego

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Urzędu Miasta Ząbki mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona (głuchoniema lub słabo słysząca), która zamierza skorzystać z usług tłumacza ma do wybory dwie możliwości:

  • załatwienia sprawy bezpośrednio z swojego domu (lokalu mieszkalnego) za pomocą komputera z przeglądarką internetową i kamerką,
  • załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta przy wykorzystaniu połączenia z tłumaczem on-line z poziomu przeglądarki internetowej.

Aby połączyć się bezpośrednio z tłumaczem języka migowego
proszę kliknąć w powyższy link:

https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=umzabki

Powyższa usługa polega na tłumaczeniu na żywo rozmowy z osobą głuchą za pośrednictwem tłumacza dostępnego przez stronę WWW. Połączenie następuje po wywołaniu rozmowy z jednym z dostępnych tłumaczy, którzy biegle posługują się PJM (Polski Język Migowy), oraz SJM (System Językowo-Migany).