Konkursy

Konkursy przedmiotowe 20232024 w klasach 4-8

……………………………………………………………………………………………………………………

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/24

https://sp6zabki.szkolnastrona.pl/container/konkursy-mko/MKO.PNG

Zapraszamy uczniów, szczególnie klas 7 i 8, do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Harmonogram i inne dokumenty, w tym oświadczenie do podpisu przez rodzica, dostępne są na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.  

Przedmioty ogólnoszkolne i informatyka

oraz  

Języki obce

……………………………………………………………………………………………………………………

Konkursy organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2023/2024

Zestawienie konkursów PDF

……………………………………………………………………………………………………………………

https://sp6zabki.szkolnastrona.pl/container/konkursy-mko/MKO.PNG

HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORAZ KONKURSU INFORMATYCZNEGO „LOGIA” DLA UCZNIÓW KLAS IV -VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Regulaminy, programy merytoryczne konkursów, harmonogramy oraz oświadczenia-zgody rodziców znajdują się na stronach organizatorów:

Szczegółowych informacji dotyczących zakresów merytorycznych oraz organizacji konkursów na terenie naszej szkoły udzielają nauczyciele odpowiednich przedmiotów. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie u nauczyciela uczącego danego przedmiotu najpóźniej 7 dni przed konkursem. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia muszą wypełnić oświadczenie-zgodę na udział dziecka w konkursie, w którym dziecko chce wziąć udział.

……………………………………………………………………………………………………………………

Przypominamy o Konkursach przedmiotowych w najbliższym tygodniu!

24 października 2022 r.: 

– konkurs geograficzny godz. 9.00 s. 07 

– konkurs fizyczny godz. 12.00 s.221 

25 października 2022 r.:

– konkurs matematyczny godz. 9.00 s.226 oraz s.204 

26 października 2022 r.:

– konkurs historyczny godz. 9.00 s.202 

– konkurs chemiczny godz.12.00 s.230 

27 października 2022 r.: 

– konkurs biologiczny godz. 9.00 s. 104 

28 października 2022 r.: – konkurs polonistyczny godz. 9.00 s. 112

……………………………………………………………………………………………………………………

03 czerwca w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja Gminnego Konkursu Matematycznego „Liczbowe potyczki”. Uczniowie – zgodnie z poziomem nauczania – musieli wykazać się znajomością arytmetyki i szybkim liczeniem. W czasie 90 minut musieli rozwiązać 100 zadań. W konkursie wzięło udział 80 uczniów ze wszystkich ząbkowskich szkół podstawowych.


Z naszej szkoły laureatami zostali:
Szymon Gorczyca – zwycięzca w kategorii klas 8
Tom Koleśnik i Krzysztof Sobotka – II miejsce w kategorii klas 5.

IMG

Oprócz nagród indywidualnych zespoły szkolne walczyły o przechodni Puchar Dyrektora SP3 Mistrza Arytmetyki – w tym roku nasza szkoła okazała się najlepsza i puchar pozostał w nasze szkole.

Wyniki konkursu Spring Poetry Contest

Miejsce pierwsze: Weronika Szelech 7d

Spring

It’s a sunny day.

It’s a flowery day.

The spring is really beautiful.

The animals are very happy.

Nature is so creative!

A lot of colours!

This is a beautiful work of art!

The birds’ voices are great.

Mother nature is an amazing architect!

Wyróżnienia: Szymon Kajka 7c, Wiktor Krauze 7d

Serdeczne podziękowania oraz gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu.

Spring Poetry Contest

1. Cele konkursu: 

 • Poszerzenie wiedzy uczniów z języka angielskiego.
 • Uwrażliwienie uczniów na poezję i literaturę.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszerzania słownictwa. 
 • Kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów. 
 • Motywowanie do doskonalenia sprawności językowych. 

2. Adresaci konkursu:
Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 

3. Przebieg konkursu:

 • Konkurs polega na napisaniu własnego wiersza, rymowanego lub nie, o tematyce wiosennej.
 • Jeden uczestnik może stworzyć jeden tekst. 
 • Długość tekstu dowolna.
 • Uczestnicy przekazują swoją pracę nauczycielowi języka angielskiego, z którym mają lekcje lub przesyłają w formie elektronicznej na adres martyna.oplotna@sp3zabki.pl
 • Praca musi być podpisana – imię, nazwisko, klasa.
 • Termin przekazania prac: 16.05.2022r. 

4. Ogłoszenie wyników:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 20.05.2022r. 
 • Prace będą oceniane pod względem kreatywności i poprawności językowej.
 • Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają ocenę celującą, osoby z wyróżnieniem ocenę bardzo dobrą z plusem z języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie.
 • Prace zwycięzców zostaną opublikowane na stronie szkoły.

  Zapraszam do udziały w konkursie. 
  Martyna Opłotna 

Konkurs logopedyczno – plastyczny ,,Wiosenne rymowanie” został rozstrzygnięty.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I m.   – Marta Sierpińska 0A

II m.  – Laura Kowalczyk 0C

          – Laura Zaorska IA

III m. – Anatol Zaborski  IF

wyróżnienie –  Marcin Kuciński IF

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.

Dyplomy i nagrody niespodzianki dotrą do was wkrótce.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół logopedyczny
Iwona Żórawska
Julita Budziak

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „POKÓJ NA ZIEMI”

Znamy już laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego dla uczniów klas I –VIII.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział, a zwycięzcom gratulujemy!

Nagrodzeni zostali:

  I  miejsce – Dorota Wiśniewska klasa VII E

Julka Gołębiowska klasa VIII F

Veronika Korovina klasa VII H

II miejsce – Grzelak Zofia klasa VII D

III miejsce – Vitalii Pelekh klasa VII c

Wyróżnienia:

Antonina Skiepko klasa VIIe

Dorota Osmańska klasa VII e

Weronika Szelech klasa VII d

Igor Smolaryczk klasa II k

Michał Maron klasa 5g

Gabriel Chalimoniuk klasa 5g

Natalia Tys klasa VI a

Aleksander Dobrzyński klasa VII h

Szymon Maron klasa VII h

Karina Szyndlarz klasa VII H

Prace konkursowe były zaprezentowane podczas szkolnego Kiermaszu Wielkanocnego.

GRATULUJEMY!

Organizatorzy :
Katarzyna Słowik
Sławomir Biały

Wyniki konkursu z języka angielskiego

Miejsce pierwsze – Anastasiia Bosa 2a

Miejsce drugie – Tymoteusz Pełka i Maja Pawluczyk 2a

Miejsce trzecie – Amelia Świderska 2a

Wyróżnienie – 
Maryia Hradava 2a
Marcelina Cebulak 2e
Nikola Pucek 2a
Zuzanna Leszko 2e

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W ZĄBKACH
pt: „POKÓJ NA ZIEMI”

I. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach.

Konkurs jest organizowany na rzecz aukcji podczas Kiermaszu Wielkanocnego, którego celem jest pomoc uczniom naszej szkoły z Ukrainy.

II. Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na dowolny temat.
 2. Szerzenie idei pomocy i wsparcia wśród uczniów naszej szkoły.
 3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracja uczniów w szkole.

III . Warunki uczestnictwa.

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – technika dowolna, szkic, malarstwo, grafika, rzeźba itp..
 • Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – III  oraz klasy IV-VIII.
 • Jeden autor może złożyć dowolną ilość prac plastycznych.
 • Format prac plastycznych – dowolna.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, rzeźba itp.). Dopuszcza się wszystkie prace wykonane na papierze, malowidle na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
 • Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę lub dołączyć karteczkę do pracy.
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.

IV. Termin i miejsce składania prac.

Prace należy dostarczyć do 31 marca 2022 roku do Katarzyna Słowik oraz Sławomira Białego lubdo biblioteki szkolnej.

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej. Prace te zostaną przeznaczone na aukcje, której celem jest pomoc naszym uczniom z Ukrainy.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2022r. podczas uroczystego koncertu oraz aukcji w naszej szkole.

VII. Publikacja prac.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane i będą brały udział w aukcji.

Z chwilą oddania, prace przechodzą na własność Organizatora.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

Katarzyna Słowik, Sławomir Biały

Zapraszamy wszystkich miłośników skakanki klas 4-8
do wzięcia udziału w konkursie sportowym „SKOKI NA SKAKANCE”.

skakanka

Jeżeli lubisz skakać na skakance to konkurs właśnie dla Ciebie. Zgłoś się do nauczyciela wychowania fizycznego. Skacz na skakance jak najdłużej, płynnie, w miejscu, bez przerwy, stylem dowolnym. 
Dal najlepszych czekają nagrody 🙂

Podział na kategorie:
1. Klasy 4 chłopcy i dziewczęta
2. Klasy 5 chłopcy i dziewczęta
3. Klasy 6 chłopcy i dziewczęta
4. Klasy 7 chłopcy i dziewczęta
5. Klasy 8 chłopcy i dziewczęta

Termin zgłaszania – 28.03 – 01.04.2022r.
Termin ogłoszenia zwycięzców – 13.04.2022r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.. Więcej informacji u nauczycieli WF

Życzymy dobrej zabawy. 🙂

Konkurs recytatorski

marca
marca

Konkurs

Cele konkursu: 

 • Poszerzenie wiedzy uczniów z języka angielskiego. 
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji. 
 • Kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów. 
 • Motywowanie do doskonalenia sprawności językowych. 

  2. Adresaci konkursu 

  Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 

  3. Przebieg konkursu 
 • Konkurs polega na przedstawieniu wybranego wyrazu plastycznie (np. wyraz rice ułożony z ziarenek ryżu) 
 • Format pracy A4. 
 • Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę. 
 • Technika wykonania pracy dowolna. 
 • Uczestnicy przekazują swoją pracę nauczycielowi języka angielskiego, z którym mają lekcje. Praca musi być podpisana – imię, nazwisko, klasa 
 • Termin przekazania prac: 28.03.2022r. 

  4. Ogłoszenie wyników 
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 31.03.2022r. 
 • Prace będą oceniane pod względem kreatywności, poprawności językowej, samodzielności i estetyki. 
 •  Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają ocenę celującą, osoby z wyróżnieniem ocenę bardzo dobrą z plusem z języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie.  
 • Prace wyróżnione w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole. 

  Zapraszam do udziały w konkursie. 

  Marta Moćko 

Ogólnopolski Konkurs matematyczny dla klas 1–3 „PUCHACZ PIOTR”

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w szóstej  edycji Konkursu Matematycznego „Puchacz Piotr”.

Celem  konkursu jest zachęcenie dzieci do podejmowania niestandardowych wyzwań oraz wyławianie talentów.

Zadania konkursowe na wszystkich etapach i na wszystkich poziomach będą przeprowadzane w formie pisemnej. Obejmują zadania otwarte dostosowane do poziomu rozwoju dziecka, a także zadania z zakresu logicznego myślenia. 

Etap szkolny konkursu odbędzie się w naszej szkole 5 kwietnia 2022 r.

Rodzice zgłaszają uczniów do dnia 29 marca do Wychowawców klas.

Konkurs jest zupełnie bezpłatny.

W załączeniu regulamin i harmonogram konkursu.

Zapraszamy!

Koordynatorzy
Małgorzata Horszczaruk
Kamila Kosmowska
Iwona Sudoł

Bez tytulu

Regulamin

Harmonogram

THE VOICE OF POWIAT III EDYCJA

Starosta Wołomiński Adam Lubiak oraz dyrektor Fabryczki Katarzyna Rutkowska zapraszają do udziału w III edycji konkursu „The Voice of Powiat”.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 7 do 18 lat

Szczegóły konkursu:

·         https://fabryczka.com.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-Voice-III-KONKURS.pdf

·        https://fabryczka.com.pl/aktualnosci/thevoiceofpowiat3edycjastartuje/

—————————————————————————————————-

Gratulujemy zwycięzcom Konkursu Alfik Matematyczny.
Nagrody w postaci dyplomów uznania organizatora za uzyskanie bardzo dobrych i dobrych wyników uzyskali:
Karolina Perkuszewska klasa 5c,
Klara Terlikowska klasa 6a,
Wiktor Stemplewski klasa 3f.

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

WYNIKI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO „Świąteczne ciekawostki”.

Spośród nadesłanych prezentacji komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce – Bartosz Kmiecik klasa 8a

II miejsce – Nicole Szczepańska klasa 7F

III miejsce – Marika Dębska klasa 7F

Zwycięzcy otrzymają ocenę celującą z języka angielskiego lub niemieckiego oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Ogromne gratulacje !

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 W ZĄBKACH. 

„Jednego serca trzeba mi na ziemi!” 

Nazwa konkursu: 
„Jednego serca trzeba mi na ziemi!” 
 
Organizator konkursu: 
 nauczyciel j. polskiego: Justyna Kostrzewska 
 
Cele konkursu: 

– zapoznanie i zainteresowanie uczniów poezją Adama Asnyka (w tym roku mija 125 lat od śmierci polskiego poety) 
– rozwijanie zdolności recytatorskich, 
– prezentacja i promowanie talentu dzieci, 
– kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, 
– motywowanie do występów publicznych, 
– uczenie „zdrowej“ rywalizacji, 
– wspieranie działań twórczych. 
 
Zasady uczestnictwa: 

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VIII, 
– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza Adama Asnyka, 
– prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami, 
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście lub poprzez dziennik Vulcan u dowolnego nauczyciela j.polskiego do dn.16.02.2022r. 
 
Przebieg konkursu: 

Konkurs recytatorski odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach w lutym – miesiącu „walentynkowym” (dokładna data i godzina zostaną podane po feriach). 

Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki. 
 
Kryteria oceny: 

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 
– pamięciowe opanowanie wybranego tekstu, 
– interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), 
– kultura słowa, 
– ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty). 

 Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu: 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie. 

Propozycja wierszy Adama Asnyka: 

– Anakreontyk 

– Ja ciebie kocham  

– Gdybym był młodszy…  

– Karmelkowy wiersz  

– Legenda pierwszej miłości  

– Między nami nic nie było  

– Miłość jak słońce  

– [Myślałem, że to sen…]  

– Na początku nic nie było…  

– Najpiękniejsze piosnki  

– Nawrócenie  

– Nie mów  

– Posyłam kwiaty  

– Przestroga  

– Rada  

– Rezygnacja  

– Róża  

– Sonet  

Zapraszamy uczniów klas 2-8 do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym” Kangur Matematyczny”

k

Konkurs odbędzie się 17 marca 2022 r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki w klasach 4-8 oraz wychowawcy w klasach 2-3 do dn. 27 stycznia 2022 r.

k

„Kangur Matematyczny” jest konkursem płatnym, wpisowe wynosi 12 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma zabawkę logiczną ZAPLĄTANY KANGUREK (https://www.kangur-mat.pl/image/nagroda_uczestnictwa_2022-film.mp4). Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu: www.kangur-mat.pl

Koordynator klas 2-3: Beata Matalińska
Koordynator klas 4-8: Edyta Stepuch

Świąteczny Konkurs Matematyczny

R

Wyniki konkursu:

 1. miejsce: Nicole Szczepańska, klasa 7 f
 2. miejsce: Adam Bruszewski, klasa 3c
 3. miejsce: Olek Dobrzyński, klasa 7h
  Laura Pyrz, klasa  7h
  Eliza Kozdrańska, klasa 6d

WYRÓŻNIENIA: 
Karolina Borucka, klasa 5c
Wiktoria Czuba, klasa 7h
Marika Dębska, klasa 7f

Gratuluję i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT

Edyta Stepuch

Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa” ROZSTRZYGNIĘTY

Zakończyliśmy Szkolny konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”

Szkolny Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”

Zrzut ekranu

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich poziomów klas SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

Uczniowie przygotowują szopkę, która pomoże w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. Praca ma charakter techniczny i nie powinna przekraczać wymiarów 40x30x20cm.
Szopka może być wykonana przy użyciu dowolnej techniki, powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz należy podać klasę.
Uczniowie składają przygotowane szopki u swoich nauczycieli religii do 15.XII.2021 r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wystawione w holu głównym SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach od 17.XII do 21.XII.2021 r.
Po konkursie prace będzie można odebrać, aby mogły stanowić dekorację świąteczną w Waszych domach. 

Tomasz Smoliński

Świąteczny Konkurs Matematyczny

R

Drodzy Uczniowie!

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do nas wielkimi krokami. Już niedługo czeka nas ubieranie choinki, pieczenie pierniczków, przygotowywanie wigilijnej kolacji, otwieranie prezentów…

Zapraszamy Was do świątecznego konkursu matematycznego:

„Magia Bożego Narodzenia z matematyką”.

Możecie wybrać jedną z trzech prac do zrobienia:

 1. Wykonajcie świąteczną lub choinkową ozdobę, która musi zawierać elementy matematyczne. Puśćcie wodze fantazji!
 2. Znajdźcie matematyczne elementy świąteczne wokół siebie! Sfotografujcie te elementy świąt, które  kojarzą się Wam z matematyką i przedstawcie zdjęcia wraz z opisami w postaci prezentacji multimedialnej.
 3. Ułóżcie 10 świątecznych zadań i przedstawcie je w postaci prezentacji multimedialnej. Świąteczna grafika mile widziana.

Termin oddania prac: 20 grudnia 2021r.

Nauczyciele matematyki:
Edyta Stepuch
Dorota Poślada
Renata Siłakowska
Jacek Siłakowski
Agnieszka Kalata

Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego „Świąteczne Ciekawostki”

a
 1. Cele konkursu:
 •  Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów i tradycji w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji.
 • Kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów.
 • Rozwijanie zainteresowań krajem anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym

4. Adresaci konkursu

Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

3. Przebieg konkursu

 • Konkurs polega na zaprojektowaniu prezentacji o ciekawych zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych (minimum 10 slajdów).
 • Zadaniem uczestnika jest wybrać jeden kraj anglojęzyczny lub niemieckojęzyczny i zaprezentować ciekawe informacje na temat obchodzonych w nim tradycji świątecznych.
 • Każda praca musi zawierać elementy języka obcego, nie musi być w całości napisana w języku angielskim lub niemieckim (przykładowe elementy języka obcego: świąteczny słowniczek niemiecko- polski lub angielsko-polski, życzenia lub cytaty świąteczne w danym języku). Dobór języka zależy od wybranego kraju, np.:
  • Irlandia, Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone – język angielski
  • Austria, Niemcy, Szwajcaria, Liechtenstein – język niemiecki
 • Uczestników zachęcamy do wysyłania swoich prac za pomocą poczty outlook na szkolnej platformie Office do następujących nauczycieli: Edyty Dominik – Cielickiej, Anny Radwańskiej.
 • Nie trzeba zgłaszać dodatkowo swojego udziału w konkursie.
 • Termin wysyłania prac: 17.12.2021r.
b

4. Ogłoszenie wyników

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 21-22.12.2021r.
 • Prace będą oceniane pod względem ilości wymaganych slajdów, poprawności oraz kreatywności.
 • Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają ocenę celującą, osoby z wyróżnieniem ocenę bardzo dobrą z plusem z języka angielskiego lub niemieckiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie. Przewidziane są również nagrody dodatkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
 • Prace wyróżnione w konkursie zostaną zaprezentowane na ostatnich przed Świętami zajęciach języka obcego.

Edyta Dominik – Cielicka, Anna Radwańska

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KALENDARZA ADWENTOWEGO („Adventskalender”)

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII  

Organizatorzy konkursu: Julia Kulej i Anna Radwańska –  nauczycielki języka niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

Cele konkursu:

popularyzacja języka niemieckiego,

rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec,

kształtowanie tolerancji wobec innych kultur,

pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

rozwijanie uzdolnień plastycznych,

zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

Opis konkursu:

Kalendarz adwentowy to tradycja, zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami/przegródkami, zawierającymi drobne niespodzianki. Okienka są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko jedno okienko. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Forma konkursu:

Wykonanie kalendarza adwentowego „Adventskalender”, uwzględniając 24 okienka/ przegródki/pojemniczki itp. i ich numerację – poszczególne „okienka” kalendarza powinny zawierać dowolne słowa, bądź zwroty w języku niemieckim, związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Termin i miejsce składania prac: do 10 grudnia 2021 r. do rąk organizatorów konkursu

Kryteria szczegółowe:

dowolna forma plastyczna,

każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę,

pracę proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą autora.

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

zgodność pracy z tematem,

poprawność językową,

pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

estetykę i technikę wykonania pracy.

Postanowienia ogólne:

troje uczestników konkursu za zajęcie najwyższych miejsc uzyska dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

prace przechodzą na własność organizatora konkursu – zostaną one zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej,

– w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.

Wyniki szkolnego konkursu „Drzewo przyjaźni”

informacja o wynikach konkursu
wyniki konkursu obrazek

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Mały Powstaniec – Bohaterowie Warszawy”

Znamy już laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego dla uczniów VI –VIII.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział, a zwycięzcom gratulujemy!

Nagrodzeni zostali:

I  miejsce –  Dorota Wiśniewska klasa VII E

II miejsce – Magdalena Turbacz klasa VI D

III miejsce – Nicola Szczepańska klasa VII F

Wyróżnienia:

Iga Łuczak – klasa VII D

Prace konkursowe  zostaną zaprezentowane  na szkolnym korytarzu.

GRATULUJEMY!

                                                                                                  Organizatorzy : Nauczyciel plastyki Katarzyna Słowik

Ogólnopolski Konkurs ALFIK MATEMATYCZNY

alfik

Konkurs odbędzie się 24 listopada 2021 (środa), w godzinach: 9:00 – 10:30.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas II – VIII.

Treści zadań są inne na każdym poziomie nauczania. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe.

Udział w konkursie jest płatny 12 zł od dziecka. Chęć udziału wraz z wpłatą uczniowie mogą zgłaszać do 5 listopada 2021 nauczycielowi matematyki (klasy IV – VIII) lub swojemu wychowawcy (klasy II-III).

Organizatorem konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – Jersz.

Zapraszamy!

Koordynatorzy:
Dorota Poślada (klasy IV-VIII)
Sylwia Stolarek i Janina Słomczewska (klasy II-III)

Konkursy przedmiotowe 2021/2022

W roku szkolnym 2021/22 odbędą się w naszej szkole konkursy przedmiotowe z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, wos- u, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki. 

Organizatorem konkursów jest Kuratorium Oświaty oraz MSCDN w Warszawie.

Uczniowie swoją chęć udziału w konkursach mogą zgłosić do nauczycieli przedmiotów. Poniżej ważne dokumenty: 

Regulaminy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA22

Programy merytoryczne

Szkolny konkurs plastyczny.
„Mały Powstaniec – Bohaterowie Warszawy”

Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy o najmłodszych uczestnikach walk powstańczych.

Cele konkursu:

 1. Pamięć o młodych bohaterach biorących udział w Powstaniu Warszawski.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy na temat Powstania Warszawskiego.
 3. Rozwijanie kreatywności dzieci.
 4. Propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców  osobowych.
 5. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 6. Rozwijanie zdolności manualnych.
 7. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
 8. Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

Regulamin konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

„Mały Powstaniec – Bohaterowie Warszawy”

Wykonaj pracę plastyczną związaną z udziałem młodych osób w Powstaniu Warszawskim.

Prace wykonujemy samodzielnie, techniką dowolną (szkic, malarstwo, grafika, wydzieranka, wydrapywanka, kolaż, plakat itp.), według upodobań i umiejętności uczestnika. Format pracy A3.

Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:

Autor: imię i nazwisko, klasa.

Czas trwania konkursu, termin i miejsce składania prac:

Konkurs trwa od dnia 20.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r.

Prace należy składać do pokoju nauczycielskiego lub do Pani Katarzyny Słowik. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

Ocena prac konkursowych:

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora. Komisja przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.

Kryteria oceny prac:

1. Trafność doboru tematyki pracy.

2. Jakość wykonania.

3. Oryginalność.

4. Stopień trudności wykonania.

5. Materiał użyty do wykonania pracy.

6. Samodzielny charakter pracy.

7. Zgodność pracy z założeniami konkursu.

8. Estetyka wykonania pracy.

Ogłoszenie wyników konkursu: 04.10.2021

Sprawy organizacyjne:

     Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizator prace zatrzymuje.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Organizatorzy:
Katarzyna Słowik

Konkurs plastyczny „Drzewo przyjaźni”

Z okazji obchodzonego 10 października ”Dnia Drzewa” ogłaszamy konkurs plastyczny adresowany do uczniów klas I-III naszej szkoły.

Konkurs polega na wykonaniu klasowego „Drzewa przyjaźni”

SZKOLNY KONKURS NA FILMIK EDUKACYJNY

„Matematyka na co dzień po Angielsku”

“Everyday Math in English”

Cele konkursu:

 – Rozbudzanie zainteresowań z zakresu matematyki i języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży. – Poszerzenie wiedzy na temat otaczającego świata.
– Kreowanie nietypowego spojrzenia na matematykę i język angielski
– Wzrost świadomości uczniów na temat praktycznego zastosowania matematyki i języka angielskiego w życiu codziennym
– Rozwijanie kreatywności i samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości.
– Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych.

Zasady i warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 6-8.
2. Zadanie konkursowe polega nagraniu krótkiego 3-5 minutowego filmiku przedstawiającego zagadnienia matematyczne w języku angielskim np. przepis kucharski, przepisy drogowe, zakupy i płatności itp
3. Do konkursu należy zgłaszać filmiki wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzalne w innych konkursach.
4. Prace mogą być wykonane przez uczniów indywidualnie lub w parach.
5. Jeden uczeń może być autorem lub współautorem tylko jednego filmu.
6. W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu
7. Filmiki powinny być przesłane na platformie Teams do nauczycieli: Edyty Stepuch i Edyty Żegnałek
8. Termin przesyłania upływa z dniem 7 czerwca 2021.
9. Wyróżnione filmiki zostaną nagrodzone.

Wiosna tuż, tuż… Czas zatem rozprawić się z Marzanną i pożegnać zimę w pięknym stylu.

Z tej okazji nauczycielka geografii i przyrody, Pani Patrycja Sicińska, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców organizuje konkurs na ,,Eko – Marzannę” czyli kukłę wykonaną głównie z recyklingu oraz materiałów naturalnych (słomy, gałganków, itp.) 

Regulamin lokalnego konkursu

Inny sposób widzenia świata- fizyka w życiu codziennym

Regulamin lokalnego konkursu fizycznego

KONKURS LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNY „WIOSENNE RYMOWANIE”

logopedia

6.03.2021r. obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy. Z tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w logopedyczno – plastycznym konkursie ,,Wiosenne rymowanie”.

W tym roku tematem konkursu są zilustrowane przysłowia wiosenne. Technika i format pracy dowolny. Prace można dostarczyć bezpośrednio na zajęciach logopedycznych (klasy 0-3), odłożyć do specjalnego kartonu ustawionego w holu szkoły (przy ul. Kościelnej lub Dzikiej) albo wysłać zdjęcia prac drogą mailową na jeden z adresów mailowych:

 • iwona.zorawska@sp3zabki.pl
 • julita.budziak@sp3zabki.pl
 • jolanta.pilichowska@sp3zabki.pl
 • beata.gałecka-dudek@sp3zabki.pl

Na prace czekamy do 21.03.2021r. Na zwycięzców czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Zespół logopedyczny

Ogólnopolski Konkurs matematyczny dla klas 1–3 „PUCHACZ PIOTR”

Zrzut ekranu
Zrzut ekranu

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w piątej edycji Konkursu Matematycznego „Puchacz Piotr”.

Celem  konkursu jest zachęcenie dzieci do podejmowania niestandardowych wyzwań oraz wyławianie talentów.

Zadania konkursowe na wszystkich etapach i na wszystkich poziomach będą przeprowadzane w formie pisemnej. Obejmują zadania otwarte dostosowane do poziomu rozwoju dziecka, a także zadania z zakresu logicznego myślenia. 

Etap szkolny konkursu odbędzie się w naszej szkole 13 kwietnia 2021 r.

Rodzice zgłaszają uczniów do dnia 31 marca do Wychowawców klas poprzez maila na  e – dziennik.

Konkurs jest zupełnie bezpłatny.

Regulamin konkursu.

Zapraszamy!

Koordynatorzy Dzika
Magdalena Jagiełło
Iwona Lipka-Rybińska

Koordynatorzy Kościelna
Izabela Laskowska
Wioletta Miszczuk
Iwona Sudoł

Zapraszamy wszystkich miłośników skakanki klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie sportowym „SKOKI NA SKAKANCE”.

Nagraj filmik, na którym skaczesz na skakance jak najdłużej, płynnie, w miejscu, bez przerwy, stylem dowolnym.
Filmik wyślij do swojego nauczyciela wychowania fizycznego.

Podział na kategorie:
1. Klasy 4 chłopcy i dziewczęta
2. Klasy 5 chłopcy i dziewczęta
3. Klasy 6 chłopcy i dziewczęta
4. Klasy 7 chłopcy i dziewczęta
5. Klasy 8 chłopcy i dziewczęta

Termin przesyłania – 03.03.2021r.
Termin ogłoszenia zwycięzców – 12.03.2021r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
Więcej informacji u nauczycieli wf.

Organizatorzy:
Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Konkurs plastyczny pt. „Zimowy decoupage”.
Konkurs kierowany jest do klas 1-3

Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu techniki zdobniczej – „decoupage”,
 • aktywizowanie uzdolnień uczniów,
 • zachęcenie do ekspresji twórczej,
 • rozwijanie zamiłowań plastycznych,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie poczucia estetyki, staranności w wykonywaniu podjętej pracy.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas 1-3.
 2. Rozpoczyna się 20 stycznia 2021 roku i trwa do 15.02.2021 roku.
 3. Prace należy przenosić do świetlicy do sali nr 101.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 5. Każdy uczestnik konkursu powinien przy swojej pracy zamieścić swoje dane: imię, nazwisko, klasa.
 6. Praca powinna mieć formę przestrzenną – decoupage na butelce, słoiku, pudełku itp., być o tematyce zimowej, wykonana techniką decoupage.
 7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa na opublikowanie fotografii prac na stronie szkoły.

Warunki Konkursu:

 1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 15 lutego 2021 roku. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 2. Jury powołane przez organizatora w celu oceny przekazanych prac wyłoni zwycięzców konkursu.
 3. Kryteria oceny to: zgodność z tematyką, z techniką, estetyka pracy, oryginalność wykonania.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu  18 lutego 2021 roku.
 5. Nagrodą w konkursie są dyplomy i drobne upominki za wyróżnione prace.

Instrukcja wykonania prac metodą decoupage:

Organizatorzy:
Magdalena Bielicka
Lidia Pożarowszczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego „CHRISTMAS CARD TO SANTA”!

REGULAMIN KONKURSU

1. Uczestnicy: uczniowie klas 4-6 SP3

2. Cel konkursu:

– rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języka angielskiego,

– zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,

– popularyzacja nauki języka angielskiego,

– rozwijanie umiejętności dzielenia się własnymi pomysłami,

– pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej,

– kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne.

3. Termin składania prac do 22.12.2020r. Uczniowie SP3 składają prace w holu szkoły przy ulicy Kościelnej i Dzikiej.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2021 r. na stronie internetowej szkoły.

5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pocztówki/karty do św. Mikołaja z  języku angielskim: na jednej stronie prosimy o zaprojektowanie obrazka na pocztówce (rysunek, symbol, itp.). Na odwrocie należy umieścić krótki tekst w języku angielskim (życzenia, pozdrowienia)- adresowany do św. Mikołaja.

6. Ocenie podlegać będzie estetyka i poprawność językowa. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami oraz dyplomami uczestnictwa a wręczenie nagród nastąpi po powrocie do szkoły.

Organizator: Renata Saracen

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III na konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród dzieci znajomości polskiej poezji i pieśni patriotycznych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim, wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi.

Konkurs polega na nagraniu audio wybranego utworu i przesłanie na adres mailowy.

Wymagania:

– rozpatrywane będą tylko zgłoszenia indywidualne

– nagranie audio nie powinno być dłuższe niż 5 min

– utwór wykonujemy w języku polskim

– ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego oryginalnego wokalu

Wysyłając nagrania proszę napisać imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz kategorie, w której bierze udział (poezja/śpiew).

Zgłoszenia należy przesyłać do 04.12.2020 r.

na adres mailowy: agnieszka.zalewska@sp3zabki.pl

Komisja konkursowa będzie oceniać prace z podziałem na dwie kategorię:

 • Poezja: poprawność i ekspresja wypowiedzi, dykcja i interpretacja poetycka – zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny.
 • Śpiew: trzymanie linii melodycznej, trudność wykonania, gra na instrumencie lub wykonanie a’capella, ogólny wyraz artystyczny, aranżację utworów, własny akompaniament, waloru głosowe, poczucie rytmu, dobór repertuaru, umuzykalnienie, pomysłowość, interpretację.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów wymienionych poniżej. Może on wykonywać również inną pieśń patriotyczną pod warunkiem, że odpowiada ona poniższym kryteriom, a jej wybór został skonsultowany z organizatorami.

Za utwór patriotyczny uznaje się: pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym, piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność lub piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.

Repertuar:

 • „Warszawianka 1831 r.”
 • „Rota”
 • „My Pierwsza Brygada”
 • „O mój rozmarynie”
 • „Piechota”
 • Wojenko, wojenko cóźeś ty za pani”
 • „Przybyli ułani pod okienko”
 • „Rozkwitają pąki białych róż”
 • „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”
 • „Rozszumiały się wierzby płaczące”
 • „Czerwone maki na Monte Cassino”
 • „Hej chłopcy, bagnet na broń”
 • „Pałacyk Michla”
 • „Hymn Sybiraków”
 • „Modlitwa obozowa”
 • „Warszawskie dzieci”
 • „Biały krzyż”
 • „Historia Roja”
 • „Ostatni list”
 • „Honor i gniew”
 • „Mury”
 • „Ballada o Janku Wiśniewskim”
 • „Piosenka dla córki”
 • „Żeby Polska była Polską”
 • „Taki kraj”

Konkurs „Pomoce edukacyjne wykonane z darów jesieni”

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas II i III do wzięcia udziału w konkursie.

Celem konkursu jest kształcenie umiejętności tworzenia pomocy dydaktycznych z różnego tworzywa przyrodniczego; dostrzeganie w najbliższym otoczeniu tworzyw mogących stanowić materiał plastyczno-konstrukcyjny; wyrabianie i doskonalenie sprawności manualnych.

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

I. Przebieg konkursu: Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pomocy edukacyjnych z zebranych darów jesieni (kasztanów, jarzębiny, żołędzi, liści, orzechów itp.)

II. Adresaci: klasy II i III

III. Zasady uczestnictwa

· autorem pracy może być 1 osoba

· uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę

· praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora

· praca powinna być wykonana z zebranych darów jesieni

· technika pracy jest dowolna

· wykonaną pracę uczestnicy składają do wychowawcy klasy

IV. Kryteria oceny prac:

· zgodność pracy z tematem

· estetyka wykonania

· oryginalny pomysł

· kreatywność

· samodzielność

· stopień trudności w wykonaniu pracy

V. Czas trwania konkursu:

Prace konkursowe należy składać do 10 listopada 2020 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 listopada 2020 r. na stronie internetowej szkoły. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami (1,2,3 miejsce oraz 2 wyróżnienia), ponadto każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Prace wykonane po terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Organizatorzy konkursu :

Dorota Oljasz, Edyta Krasowska, Iwona Lipka-Rybińska (ul. Dzika)

Sylwia Stolarek, Beata Matalińska, Janina Słomczewska (ul. Kościelna)

Konkurs „Uroczystość Wszystkich Świętych”

Cele konkursu:
– pogłębienie znajomości postaci świętych
– pomoc w przeżywaniu czasu Uroczystości Wszystkich Świętych
– rozwijanie aktywności twórczej uczniów
– poznanie zasad przedstawiania świętych w sztuce

 1. Konkurs odbywa się na terenie SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i jest skierowany do uczniów wszystkich poziomów klas.
 • Uczniowie przygotowują pracę plastyczną na kartce formatu A4 ukazującą świętego. Praca powinna przedstawiać charakterystyczny dla świętego moment z jego życia lub ukazywać jego portret zgodny z tradycją sztuki chrześcijańskiej (z symbolem lub przedmiotem pozwalającym zidentyfikować świętego). Na pracy należy umieścić imię świętego. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 • Oceniane będą: realizacja złożeń konkursowych, oryginalność i pomysłowość pracy, estetyka wykonania.
 • Jeden uczeń może przygotować jedną pracę. Prace podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą oraz opatrzone informacją do zwrotu, jeśli praca ma wrócić do autora, uczniowie składają do piątku 23.10 do nauczyciela religii.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i zostaną zaprezentowane na gazetce szkolnej nauczycieli religii.

Ks. Rafał Goliński

Jedz zdrowo, kolorowo – regulamin w załączeniu.

„Spotkanie z poezją Joanny Papuzińskiej”

Konkurs przeznaczony dla klas 1-8. Uczestnicy przygotowują dowolny wiersz poetki.

Jury ocenia uczestników w dwóch kategoriach kl.1-4 oraz kl.5-8 biorąc pod uwagę:

-wymowę i intonację

-interpretację

-wrażenie artystyczne

Przesłuchanie odbędzie się w dniach 27.10.2020r. (kl. 1-4) oraz 28.10.2020r.(kl.5-8)  o godzinie 9.00 w bibliotece szkolnej (ul. Dzika).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka polskiego lub wychowawców  (kl.1-3).

Organizatorzy: Elżbieta Filipowska, Urszula Ogonowska, Dorota Bednarska.

22.09.2020 r.


Przedmiotowe konkursy kuratoryjne w roku szkolnym 2020/2021

W związku z wprowadzanymi przez Rząd obostrzeniami konkursy przedmiotowe na etapie szkolnym z historii, fizyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i chemii nie odbędą się w zaplanowanych w harmonogramie terminach, tj. w dniach 27 – 29 października 2020 r.

Nowe terminy powyższych konkursów przedmiotowych zostaną opublikowanie na stronie internetowej organizatora MSCDN – prosimy o regularne monitorowanie naszej strony i zapoznawanie się z bieżącymi komunikatami.

Decyzję o zmianie terminów konkursów podjęto zgodnie z §14 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje o konkursach

Harmonogram konkursów

Regulamin konkursów

wzór oświadczenia rodziców

Programy merytoryczne konkursów przedmiotowych

Konkurs LOGIA

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji konkursów na terenie naszej szkoły udzielają nauczyciele odpowiednich przedmiotów.


Idioms are fun!

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Co miesiąc na tablicy pojawią się nowe idiomy związane z daną kategorią tematyczną (przygotowane przez Was w ubiegłym roku szkolnym). Zapamiętujcie je (możecie sobie przepisać albo zrobić zdjęcie). W maju chętni uczniowie wezmą udział w konkursie znajomości idiomów (zapisy na konkurs będą w kwietniu).

Have fun and remember – IDIOMS ARE FUN

wrzesień – COLOURS

październik – HALLOWEEN

listopad -FOOD

grudzień/styczeń – BODY PARTS

luty – NUMBERS

marzec – NATURE

kwiecień – ANIMALS

Katarzyna Dziedzic


<span”>Rok szkolny 2019/2020</span”>

REGULAMIN KONKURSU
W UŁOŻENIU KOSTKI RUBIKA „KOSTKOWE ALGORYTMY”

Regulamin konkursu 

Zgłoszenie do konkursu

Druk konkursowy

Zapowiedź – 06 czerwca 2020 r. zaprosimy uczniów lubiących nowe technologie i sport do Zawodów rozgrywanych po raz pierwszy w Polsce hoverboard & hoverkart czyli elektryczna deskorolka z nakładką. To połączenie nowych technologii z super zabawą.

Wyniki konkursu „Alfik matematyczny”

Dnia 27.11.2019 r. w godz. 13:00 – 14:30 w naszej szkole odbył się konkurs Alfik Matematyczny. Udział wzięło 64 uczniów. Bardzo dobry wynik uzyskali:

Klara Terlikowska

Bartosz Próchnicki

Zofia Przybyłowska

Szymon Gorczyca

Zosia Wielgus

Serdecznie gratulujemy!

Koordynatorzy konkursu – Agnieszka Kalata, Aneta Misiewicz-Przyborowska, Jolanta Górska


 XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

Regulamin ogólnopolskiego konkursu literackiego organizowanego pod honorowym patronatem Mazowieckiego kuratora oświaty, 

organizowanego z okazji roku św. Jana Pawła II oraz dla upamiętnienia setnej rocznicy bitwy warszawskiej, powstań śląskich i polskich bohaterów narodowych.


„Kartka Bożonarodzeniowa” – konkurs dla klas II

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu „Kartka Bożonarodzeniowa”

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów, kształtowanie wśród dzieci szacunku do tradycji, pogłębianie wiedzy uczestników na temat symboliki bożonarodzeniowej

Przebieg konkursu:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

zadaniem uczniów jest przygotowanie kartki nawiązującej do tematyki Świąt Bożego Narodzenia”

Zasady uczestnictwa: autorem kartki jest jedna osobapraca może być wykonana z dowolnych materiałów oraz dowolną techniką plastycznąrozmiar kartki nie większy niż A4 po złożeniupraca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora, wykonaną pracę uczestnicy składają do wychowawcy klasy

Czas trwania konkursu:
prace należy składać do 9 grudnia 2019 roku.

Jury oceni wykonaną pracę biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, estetykę wykonania, oryginalność, kreatywność, nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych, samodzielność

Ogłoszenie wyników nastąpi do 13 grudnia 2019 roku stronie szkoły

Najlepsze trzy prace zostaną wyróżnione nagrodami.

Prace wykonane po terminie nie będą oceniane.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Marta Dziedzicka

Dorota Oljasz

Aneta Stankiewicz

Martyna Ratyńska


 REGULAMIN KONKURSU
INFORMATYCZNO – HISTORYCZNEGO

NA PREZENTACJĘ PRZYGOTOWANĄ

W PROGRAMIE SWAY

ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

Celem konkursu jest wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z Rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Przebieg konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

 • uczniowie przygotowują prezentację w programie Sway, która przedstawia jeden z poniższych tematów:

1. Wielki Polak Józef Piłsudski.

2. Droga ku wolności.

3. Polacy na frontach I wojny światowej.


Czas trwania konkursu:

 • zgłoszenie udziału w konkursie: do 11 listopada 2019 roku
 • oficjalne ogłoszenie wyników na stronie szkoły: 25 listopada 2019 roku
 • wręczenie nagród: termin zostanie podany zwycięzcom konkursu

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • przesłanie drogą elektroniczną prezentacji w Sway (link z możliwością edycji) do nauczycieli informatyki (Aneta Majewska, Monika Kubacka-Żurek) w terminie do 11 listopada 2019r.

Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:

 • zostać wykonana w programie Sway
 • zawierać treści zgodne z wybranym tematem
 • zostać wykonana przez jednego lub dwoje uczniów,
 • zawierać informacje o autorach (imię, nazwisko, klasa)
 • zawierać bibliografię (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji)

Jury oceni prezentacje biorąc pod uwagę:

 • wartość merytoryczną
 • sposób zaprezentowania tematu
 • znajomość obsługi programu Sway

Decyzja Jury jest ostateczna.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2019 roku na stronie internetowej szkoły sp3zabki.plZapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych.

>> Konkursy przedmiotowe

>> Regulaminy konkursów przedmiotowych

>> Zarządzenie dyrektora szkoły dotyczące konkursów przedmiotowych


Rok szkolny 2018/2019


Sukces uczennicy klasy 3e

Uczennica Aleksandra Zaborowska została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu „Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ”, który odbył się 17 maja 2018r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Uczennicę przygotowywała wychowawczyni p. Katarzyna Łoś.

Serdecznie gratulujemy Aleksandrze i rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów

___________________________________________________________________________

Wyniki konkursu plastyczno- językowego pt. „Mój słownik obrazkowy- My picture dictionary”

Pani Renata Saracen – organizatorka konkursu plastyczno- językowego pt.: „Mój słownik obrazkowy- My picture dictionary” pragnie podziękować wszystkim uczniom klas I-III za uczestnictwo w konkursie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców:

Miejsce I

Liliana Kotlarska z klasy 1a

Miejsce II

Maja Dębczyńska z klasy 3k

Miejsce III

Maja Chudek z klasy 1a

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

_______________________________________________________________________

WYNIKI DEKANALNEGO KONKURSU

10. kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach odbył się konkurs dekanalny „Działalność Zbawiciela”. Uczniowie klas czwartych szkół z Marek, Zielonki i Ząbek, przygotowani przez swoich nauczycieli religii, musieli się wykazać znajomością fragmentów Ewangelii według św. Łukasza i św. Mateusza oraz 1 Księgi Samuela.

W rywalizacji wzięła udział z powodzeniem reprezentacja naszej Szkoły. Monika Kalinowski z klasy 4l zajęła trzecie miejsce.

Gratulujemy!

___________________________________________________________________________

Konkurs języka angielskiego „Spelling Master” („Mistrz Literowania”)

Zachęcamy  wszystkich uczniów do udziału w konkursie, w którym wyłoniony zostanie:

∙ Grade 4 Spelling Master (Mistrz Literowania Klas IV)

∙ Grade 5 Spelling Master (Mistrz Literowania Klas V)

∙ Grade 6 Spelling Master (Mistrz Literowania Klas VI)

∙ Grade 7 Spelling Master (Mistrz Literowania Klas VII)

KLASA VII – TRAVELLING

KLASA VI – furniture and equipment

KLASA V – SPORT

KLASA IV – ANIMALS

Regulamin konkursu

1. Konkurs polega na przeliterowaniu oraz przetłumaczeniu na język polski słów wylosowanych przez uczestnika. Każdy uczestnik losuje 5 słów.

2. Konkurs odbędzie się między 14 a 18 maja. O dokładnym terminie konkursu organizatorzy powiadomią do 11 maja.

3. Uczniowie będą rywalizować ze sobą w poziomach (oddzielnie klasy IV, V, VI, VII).

4. Lista słów, których znajomość będzie wymagana podczas konkursu znajduje się w załączniku na stronie internetowej szkoły oraz u nauczycieli języka angielskiego.

5. Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka angielskiego do 27 kwietnia 2018r.

__________________________________________________________________________

KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY „Mój słownik obrazkowy” My picture dictionary

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie plastyczno-językowym pt. „Mój słownik obrazkowy” – „My picture dictionary” – kierowany jest do uczniów klas 1-3 

Szkoły podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Celem Konkursu jest propagowanie twórczości plastycznej uczniów, wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego oraz utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu języka angielskiego wśród uczniów.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu słownika obrazkowego w języku angielskim o dowolnej tematyce. W słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna, itp.). To, jak uczniowie przedstawią słówka, zależy od nich. Przykładowo, może to być diagram, tabelka, rysunek, mapa myśli, itp. Słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej. Nie używamy w pracach języka polskiego.

Prace będą oceniane przez jury a najlepsze zostaną nagrodzone.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje prace, wyrażają zgodę na udział w konkursie i akceptują powyższe warunki.

Na Wasze słowniki obrazkowe czekamy do 30 kwietnia 2018 roku

Koordynator konkursu: mgr Renata Saracen

___________________________________________________________________________

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO Najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej

MIEJSCE I

BARTOSZ MILCZARCZYK – kl. 3m

MIEJSCE II

WIKTORIA MAŁCZUK – kl. 2a

MIEJSCE III

LENA BORUC – kl.1g

WYRÓŻNIENIE

IGA SADOWSKA – kl. 2b

___________________________________________________________________________

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o jednym z największych Polaków ostatnich lat – Janie Pawle II.

Każdy uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 8,50 zł na rzecz Organizatora konkursu – „OLIMPUS”. Uczestnicy otrzymają materiały przygotowujące do olimpiady oraz niezależnie od zajętego miejsca – dyplomy uznania. Dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Zapisy przyjmują nauczyciele religii w dniach 22-28 lutego.

Olimpiada odbędzie się 26-03-2018 r.

___________________________________________________________________________

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Zapraszamy uczniów klas 2-7 do wzięcia udziału
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
” Kangur Matematyczny”

Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do dn. 30 stycznia 2018 r.

„Kangur Matematyczny” jest konkursem płatnym, wpisowe wynosi 9 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma jedną z pięciu zabawek logicznych z drutu. Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu: www.kangur-mat.pl

___________________________________________________________________________

Terminy II etapu konkursów polonistycznych: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz „Z ortografią na co dzień”

Przypominamy uczniom, którzy przeszli do II etapu Konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, że kolejny etap odbędzie się    8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.05 w sali 07 (kl. II-VII).

9 stycznia (wtorek) na 2 i 3 godzinie lekcyjnej odbędzie się II etap Konkursu „Z poprawną ortografią na co dzień”. Uczniowie z kl. II-III przychodzą do sali 116, uczniowie z kl. IV – VII do sali 204.
Życzymy sukcesów w kolejnych etapach Konkursów polonistycznych.

Listy z nazwiskami uczestników obu konkursów znajdują się w zakładce Konkursy: https://sp3zabki.pl/wp-content/uploads/2017/12/Wyniki-I-etapu-Konkursów-polonistycznych-2017.pdf

koordynatorki:

Renata Sidor
Anna Majchrzak
Anna Kuśnierz
Aneta Stankiewicz

____________________________________________________________________________

WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ SALĘ LEKCYJNĄ

I MIEJSCE: SALA 220

II MIEJSCE: SALA 137

III MIEJSCE: SALA 114

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!! DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ WSZYSTKIM UCZNIOM, WYCHOWAWCOM, NAUCZYCIELOM ORAZ RODZICOM ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE   W DEKOROWANIE SAL LEKCYJNYCHJ

SU, RR

____________________________________________________________________________

WYNIKI KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH

___________________________________________________________________________

Wyniki konkursu „My favourite teddy bear”

W konkursie „My favourite teddy bear” dla dzieci z zerówki udział wzięło trzynaścioro dzieci.

Pierwsze miejsce: Olga Wasiluk.

Drugie miejsce: Michał Sendela oraz Michał Ruszczyński.

Trzecie miejsce: Michał Stachurski oraz Basia Sachanowicz.

Ogromne gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu.

__________________________________________________________________________

Wyniki konkursu plastycznego z języka niemieckiego

Najładniejszy kalendarz adwentowy:

I miejsce:

Nikola Bobińska VII a

Kacper Kalata VII c

Jan Kamiński VII a

II miejsce:

Julia Kusztal VI b

Jan Kwiecień V c

Karla Mendoza VII f

III miejsce:

Bartosz Kaźmierski V b

Bartek Olkucki VII a

Najładniejszy wieniec adwentowy:

I miejsce:

Piotr Macioch VII b

Michalina Salus II a

II miejsce:

Marek Kondratowicz VI c

Nikola Piskorz VII c

Klaudia Zając VI d

III miejsce:

Ola Nowicka VII a

Szymon Skrzypczuk VII d

Gratulujemy!

Jury:

Katarzyna Słowik

Mirosława Klimasara

Katarzyna Kołakowska

__________________________________________________________________________

Wyniki I etapu Konkursów polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią …”

Wyniki I etapu Konkursów polonistycznych 2017

___________________________________________________________________________

KONKURS ŚWIĄTECZNY NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ SALĘ LEKCYJNĄ

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…

I.  Opis konkursu: zadaniem uczniów jest udekorowanie klasy ozdobami bożonarodzeniowymi. Chcemy, żeby wszyscy uczniowie zaangażowali się w wykonanie zadania tak, aby efekt końcowy był zasługą całej klasy.

II. Organizatorzy: Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców.

III. Termin konkursu: sale należy udekorować do 15 grudnia 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 22 grudnia 2017 roku.

IV.  Adresaci: klasy I-VII.

V.  Cele:

 • poznawanie i propagowanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie aktywności artystycznej uczniów,
 • poszerzanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie wyobraźni uczniów,
 • propagowanie twórczych inicjatyw oraz umiejętności pracy w grupie.

VI. Kryteria oceny prac:

 • nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych,
 • oryginalność wystroju,
 • estetyka wykonania,
 • czystość sal,
 • samodzielność wykonania dekoracji.

VII. Jury:

 • Magdalena Lasecka,
 • Adrianna Niesłuchowska,
 • Katarzyna Słowik,
 • Marzena Toton.

VIII. Nagroda: niespodzianka.

Serdecznie zapraszamy wszystkie klasy do wzięcia udziału w konkursie świątecznym. Wspólnie udekorujmy Naszą Szkołę!

___________________________________________________________________________

Konkurs „Lampion adwentowy”

 1. Konkurs jest organizowany we współpracy z Parafią Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach dla uczniów SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach dla wszystkich poziomów klas.
 1. Uczniowie przygotowują lampion, która pomoże w przeżywaniu Adwentu. Prace ma charakter techniczny. Pracę należy przedstawić nauczycielowi religii w dniach od 4 do 8 grudnia (w szkole lub parafii). Po zapisaniu ucznia na listę konkursową, uczeń zatrzymuje lampion, który będzie następnie służył przez czas Adwentu.
 1. Oceniana będzie pomysłowość, estetyka pracy, użyteczność lampionu i trwałość.
 1. Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą pod koniec Adwentu należy złożyć u nauczyciela religii w dniach 21-23. grudnia (w szkole lub parafii).
 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i nagrodami rzeczowymi.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przerwie świątecznej. Zwrotowi podlegają wyłącznie te prace, które przy danych ucznia będą miały wyraźną informację „do zwrotu”.

Cel konkursu:

– pomoc w przeżywaniu czasu Adwentu

– rozwijanie aktywności twórczej uczniów

– współpraca szkoły z parafią

xRG

____________________________________________________________________________

Konkurs plastyczny z języka niemieckiego

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszy Adventskranz lub Adventskalender. Technika wykonania prac jest dowolna. Termin oddania prac do 04.12.2017 do p. Klimasary lub p. Kołakowskiej.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych!

__________________________________________________________________________

Wyniki konkursu anglojęzycznego „Halloween widziane oczami uczniów”

Pani Katarzyna Podgajna – organizatorka konkursu anglojęzycznego pt.: Halloween oczami dzieci pragnie podziękować wszystkim dzieciom z klas 1-3 za uczestnictwo w konkursie.

Po niełatwej decyzji odnośnie wyłonienia laureatów zdecydowano:

Miejsce I

Wiktoria Małczuk z klasy 2a

Miejsce II

Maja Sikorska z klasy 2a

Miejsce III

Zofia Olczak z klasy 2b

GRATULUJEMY!!!

________________________________________________________________________

Wyniki konkursu Maks Matematyczny

Dnia 19 października 2017r. obyła się IV edycja ogólnopolskiego internetowego konkursu Maks Matematyczny. W konkursie udział wzięło 44 uczniów, którzy przez 60 min rozwiązywali dwa zadania w formie internetowych gier matematycznych. Celem konkursu była promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży oraz rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów.

Uczniowie, którzy osiągnęli wyniki bardzo dobre i dobre to:

Franek Szymanek (kl. 5b) – wynik bardzo dobry – nagroda – DARMOWY UDZIAŁ w 5 edycji

Mateusz Radkiewicz (kl.4l) – wynik bardzo dobry – nagroda – Czasopismo_LOGI

Violetta Dermanovskaya (kl.4b) – wynik bardzo dobry – nagroda – Czasopismo_LOGI

Oskar Szulc (kl. 5e) – wynik bardzo dobry – nagroda – Czasopismo_LOGI

Aleksander Chiżyński (kl. 7d) – wynik bardzo dobry – nagroda – Czasopismo_LOGI

Miłosz Polubiec (kl.5f) – wynik dobry

Paulina Wolniewicz (kl.5a) – wynik dobry

Zofia Wielgus (kl.5e) – wynik dobry

Julia Wołkiewicz (kl.7a) – wynik dobry

Justyn Górski (kl.7e) – wynik dobry

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział w konkursie a tym wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Szkolny koordynator konkursu

Monika Kubacka-Żurek

_________________________________________________________________________

Konkurs matematyczny Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dla uczniów szkół podstawowych

Plik do pobrania:
REGULAMIN KONKURSÓW

I etap – szkolny konkursu matematycznego odbędzie się w piątek, 17 listopada 2017r. Uczniowie spotykają się o godzinie 8.45 pod salami 106, 112 lub 116. Oto listy uczniów przydzielonych do sal:

SALA 112

1. Mateusz Krawiec 4l

2. Antoni Chmielewski 4b

3. Filip Danieluk 4b

4. Sebastian Junko 4b

5. Dawid Rudowski 4b

6. Franciszek Szymanek 5b

7. Miłosz Polubiec 5f

8. Bartosz Różański 5e

9. Oskar Szulc 5e

10. Zofia Wielgus 5e

11. Natalia Broniszewska 5d

12. Aleksandra Zielińska 5d

13. Przemysław Krawiec 6a

14. Jan Oleksyn 6a

15. Michał Duda 6b

16. Bartosz Gołębiowski 6b

SALA 106

1. Damian Stesiak 6b

2. Paweł Łanik 6b

3. Kamil Kiecana 6b

4. Michał Pilarski 6c

5. Julia Błaszczyk 6c

6. Michał Czapla 6d

7. Kamila Żakieta 7a

8. Aleksandra Dąbrowska 7a

9. Julia Wołkiewicz 7a

10. Igor Sarnowski 7a

11. Dominik Kozaczuk 7a

12. Jan Kamiński 7a

13. Matylda Starosta 7a

14. Oliwia Rogal 7a

15. Julia Rachoń 7b

16. Karolina Bejda 7b

17. Piotr Macioch 7b

SALA 116

1. Weronika Demczuk 7b

2. Igor Wasilewski 7b

3. Anna Jukhnovich 7b

4. Milena Todorska 7c

5. Katarzyna Bartołd 7c

6. Joanna Ciecierska 7c

7. Paulina Płochocka 7c

8. Maksymilian Pietrasik 7c

9. Oliwier Wajs 7d

10. Aleksander Chirzyński 7d

11. Antoni Grzebalski 7d

12. Jakub Sotomski 7d

13. Maciej Polubiec 7d

14. Justyn Górski 7e

15. Joanna Tutro 7f

16. Agata Paczkowska 7f

17. Karolina Jagielak 7f

18. Karol Jagielak 7f

19. Dawid Pawluczyk 7f

Życzymy powodzenia!

____________________________________________________________________________

Konkurs dla klas 4-7 Tongue Twister Day – Dzień Łamańca Językowego

Zapraszam uczniów klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie Tongue Twister Day – Dzień Łamańca Językowego, który odbędzie się w czwartek 16.11.

Konkurs organizowany jest przez klasę 6d wraz z nauczycielem p. Edytę Żegnałek. Zabawa polega na zapamiętaniu angielskiego łamańca językowego i powiedzenia go trzy razy w szybkim tempie. Łamańce będą rozdawane na każdej przerwie w holu wejściowym do szkoły przez klasę 6d. W tym samym miejscu, na przerwach będzie można przedstawić swojego łamańca nauczycielowi. Nagrody!

Have fun!

Edyta Żegnałek

___________________________________________________________________________

Konkurs dla zerówki – portret „My favourite teddy bear” – Mój ulubiony miś

 1. Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.
 2. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z bohaterami bajek i baśni anglojęzycznych, w których występuje pluszowy miś
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów zerówki.
 4. Zadaniem uczniów jest wykonanie portretu swojego ulubionego pluszowego misia – bohatera anglojęzycznej bajki lub baśni.
 5. Technika wykonania dowolna.
 6. Podpisane prace: imię, nazwisko prosimy o dostarczenie do nauczyciela języka angielskiego do 30.11.2017.
 7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
    

Szkolny koordynator konkursu: Edyta Dominik – Cielicka

  _____________________________________________________________________________

Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dla uczniów szkół podstawowych

Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

dla uczniów szkół podstawowych

w roku szkolnym 2017/2018

I ETAP KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH odbędzie się:

Język Polski: 15 listopada 2017r. godz. 9:00

Matematyka: 17 listopada 2017r. Godz. 9:00

Chętni uczniowie zgłaszają swój udział nauczycielom matematyki oraz języka polskiego.

Pliki do pobrania:

harmonogram konkursów

regulamin konkursów 

oświadczenie rodziców

Zapraszamy do udziału.

_________________________________________________________________________________________

Ogólnoszkolny konkurs historyczno- plastyczno

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5-7 do udziału

w konkursie

” Tadeusz Kościuszko – bojownik o wolność i niepodległość ” 

            Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki. W celu przybliżenia postaci Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca ogłasza konkurs historyczno – plastyczny.

Cele konkursu:

 1. Pamięć o bohaterze narodowym jakim był Tadeusz Kościuszko.

 2. Zmotywowanie uczniów do poznania biografii Tadeusza Kościuszki.

 3. Podniesienie poziomu wiedzy na temat Tadeusza Kościuszki.

 4. Doskonalenie umiejętności pisania prac pisemnych.

 5. Rozwijanie kreatywności dzieci.

 6. Propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców

 7. Upamiętnienie 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

 8. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

 9. Rozwijanie zdolności manualnych.

 10. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

 11. Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

  Regulamin konkursu historyczno plastycznego

  Regulamin konkursu historyczno-plastycznego

__________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

W dniu 30. października 2017r. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla klas V- VII. Uczniowie musieli wykazać się znajomością nie tylko geografii, historii ale również i kultury, sztuki i polityki państw niemieckiego obszaru językowego.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że laureatami konkursu zostali:

Igor Sarnowski – klasa VII a – I miejsce

Karolina Jagielak – klasa VII f – II miejsce

Anna Pietraszewska – klasa VII e – III miejsce

Gratulujemy ogromnej wiedzy i wygranej!

Mirosława Klimasara i Katarzyna Kołakowska

_______________________________________________________________________________________

Halloween widziane oczami uczniów- dla klas 1-3

Konkurs plastyczny dla klas 1-3 organizowany przez nauczycielkę j.angielskiego Panią Katarzynę Podgajną. Tematyką konkursu jest zbliżające się święto Halloween, które hucznie świętowane jest w krajach anglojęzycznych. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie uczniowie powinni zilustrować najważniejsze wydarzenia i zabawy, które odbywają się podczas Halloween. Następnie proszeni są o przeniesienie swoich pomysłów na kartkę A4. Uczniowie mogą wybrać dowolne i dogodne dla nich techniki plastyczne i proszeni są o składanie swoich prac do nauczycieli j.angielskiego do dnia 3.11.17r.

_______________________________________________________________________________________

Ogólnopolskie Konkursy Polonistyczne w naszej szkole

W następnym tygodniu w naszej szkole odbędą się Ogólnopolskie Konkursy Polonistyczne!!!

I etap Konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” odbędzie się 24 października o godz. 8.20.

I etap Konkursu „Z ortografią na co dzień” odbędzie się 25 października o godz. 8.20.

Przydział sal oraz listy uczestników znajdują się na tablicy Samorządu Uczniowskiego – II piętro,

Koordynator konkursu

Renata Sidor

__________________________________________________________________________________________

Konkurs „ARTYSTYCZNY HALLOWEEN”

Regulamin konkursu

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

II. Cel 

Celem konkursu jest:

– rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,

– umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.

III. Temat konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i sfotografowanie własnej pracy halloweenowej. Mogą być to maski, lampiony, girlandy, dynie, ale nie tylko! Wszystko stworzone samodzielnie o tematyce halloween.
 2. Technika i format dowolny.

IV. Uczestnicy

Konkurs jest wewnątrzszkolny i przeznaczony jest dla uczniów klas 0–III oraz IV-VII

V. Warunki konkursu

1. Każdy uczestnik ma prawo wykonać jedną pracę.

2. Każda praca powinna mieć metryczkę zawierającą dane: imię, nazwisko, klasa.

3. Metryczka musi być widoczna na fotografii (może być np. oddzielna karteczka postawiona przy pracy).

4. Prace będę oceniane przez jury.

5. Najciekawsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone:

a) kategoria 0 – III

b) kategoria IV – VII

6. Termin konkursu upływa 31 października 2017 roku.

7. Zdjęcia prac należy dostarczyć mailowo (w młodszych klasach prosimy o pomoc rodziców) pod adres: rrsp3@op.pl

_________________________________________________________________________________________

Konkurs „Uroczystość Wszystkich Świętych”

Cele konkursu:

– pogłębienie znajomości postaci świętych

– pomoc w przeżywaniu czasu Uroczystości Wszystkich Świętych

– rozwijanie aktywności twórczej uczniów

– poznanie zasad przedstawiania świętych w sztuce

 1. Konkurs odbywa się na terenie SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i jest skierowany do uczniów wszystkich poziomów klas.
 1. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną na kartce formatu A4 ukazującą świętego (patrona ucznia). Praca powinna przedstawiać charakterystyczny dla świętego moment z jego życia lub ukazywać jego portret zgony z tradycją sztuki chrześcijańskiej (z symbolem lub przedmiotem pozwalającym zidentyfikować świętego). Na pracy należy umieścić imię świętego. Technika wykonania pracy jest dowolna.
 1. Oceniane będą: realizacja złożeń konkursowych, oryginalność i pomysłowość pracy, estetyka wykonania.
 1. Jeden uczeń może przygotować jedną pracę. Prace podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą uczniowie składają do czwartku 26.10 do swoich nauczycieli religii.
 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i wywieszone w szkole. Prace nie podlegają zwrotowi.

Ks. Rafał Goliński

_________________________________________________________________________________________

Konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego dla uczniów klas V-VII

Konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego 

dla uczniów klas V-VII

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie o kulturze, geografii i historii państw niemieckiego obszaru językowego, czyli o Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinie i Luksemburgu. W czasie testu należy wykazać się ogólną  wiedzą na wyżej wymieniony temat. Zapraszamy do indywidualnego pogłębienia wiedzy i do zapisu do dnia 20 października u p. Klimasary  lub p. Kołakowskiej.

Konkurs odbędzie się w poniedziałek, 30 października (poniedziałek) o godz. 15:45.

Serdecznie zapraszamy.

Mirosława Klimasara i Katarzyna Kołakowska

__________________________________________________________________________________________

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas 1 -3

Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

I. Cele konkursu:

° promocja czytelnictwa,

° budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,

° stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,

° kształtowanie umiejętności pięknego czytania,

° uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

II. Zasady uczestnictwa

° w konkursie biorą udział uczniowie klas I, II i III

° uczniowie wytypowani są przez wychowawcę w wyniku eliminacji klasowych, jedna osoba z klasy, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu wybranej książki, następnie uczestnicy przeczytają wybrany fragment (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać minuty),

III. Przebieg konkursu

Przebieg konkursu jest dwuetapowy:

I. etap – eliminacje klasowe

II. etap – konkurs w szkolnej bibliotece

IV. Kryteria oceny

Podczas czytania ocenie podlegać będzie:

° płynność,

° bezbłędność czytania,

° wyrazistość

° dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

V. Nagrody

________________________________________________________________________________________

Konkurs na Exlibris Biblioteki Szkolnej

„Kochajmy książki, które są duszą szkół.

Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki”.

J.A. Kamieński

PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Masz ochotę stworzyć coś ładnego…

Weź udział w konkursie na Exlibris Biblioteki Szkolnej

Regulamin konkursu na Exlibris Biblioteki Szkolnej:

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 4-7

I. Celem konkursu jest stworzenie graficznego znaku biblioteki.

II. Forma prac konkursowych.

1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, kolorowe lub czarno –białe, dowolnego kształtu o wymiarach nie przekraczających 15 cm x 15 cm.

2. Każda praca powinna zawierać, połączone z polem kompozycji: napis exlibris lub ex libris, nazwę instytucji w pełnym brzmieniu tj. Biblioteka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach im. Małego Powstańca lub Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach im. Małego Powstańca.

3. Praca powinna być naklejona na biały karton formatu A-4.

4. Podpisane ekslibrisy należy składać do 15 listopada w bibliotece szkolnej.

5. Praca, która zajmie I miejsce, zostanie wykorzystana jako logo biblioteki, trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.

6. Wszystkie ekslibrisy biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

III. Kryteria oceny prac konkursowych:

Przy wyborze najciekawszych prac Komisja będzie się kierowała następującymi kryteriami:

 • czytelnością znaku własnościowego
 • estetyką wykonania
 • oryginalnością
 • walorami artystycznymi

__________________________________________________________________________________________

Szkolny konkurs plastyczno – techniczny „Październikowy Różaniec”

____________________________________________________________________________

WYNIKI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ English speaking country or city in my imagination” DLA UCZNIÓW KLAS I – III

___________________________________________________________________________

Nagrody dla świetlicy szkolnej

Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu wychowawców i dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, świetlica otrzymała wartościowe nagrody. Za udział w konkursie organizowanym przez Edu Sense zajęliśmy pierwsze miejsce i wygraliśmy Ozobota – robota służącego do nauki programowania a od Fundacji Orange, która jest organizatorem MegaMisji, materiały i przybory plastyczne. Nasze zajęcia w ramach projektu MegaMisji można obserwować na stronie https://megamisja.pl wpisując nazwę placówki, a następnie wybierając zakładkę Katalog Relacji lub Profil Grupy Głównej.

   

___________________________________________________________________________

Ogólnopolski konkurs ALFIK MATEMATYCZNY 22 listopada 2017 r.

Zapraszamy do  udziału w Ogólnopolskim konkursie ALFIK MATEMATYCZNY.

Konkurs odbędzie się 22 listopada 2017 (środa),w godz. 13.00 do 14.30 (75 minut – test, 15 minut – sprawy organizacyjne).  Konkurs jest adresowany do uczniów klas II – VII. Treści zadań są inne na każdym poziomie nauczania – osobne dla klas II, III, IV, itd. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe jednokrotnego wyboru. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. Udział jest płatny 9 zł od dziecka. Chęć udziału wraz z wpłatą uczniowie powinni zgłosić  do 16 października 2017 r. swojemu wychowawcy (kl. II – III) lub nauczycielowi matematyki (kl. IV – VII). Organizatorem konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – Jersz (www.jersz.pl). Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody: 1. Wakacyjny Obóz Talentów w wakacje 2018 o wartości 900 zł, 2. Wakacyjny Obóz Talentów z dopłatą, 3. nagrody rzeczowe, 4. dyplomy.

Zapraszamy!
Jolanta Grzebalska (szkolna koordynatorka konkursu kl.4-7)
Marta Dziedzicka, Dorota Oljasz, Aneta Stankiewicz  (szkolne koordynatorki konkursu kl. 2-3)

___________________________________________________________________________

Ogólnopolskie Konkursy Polonistyczne w naszej szkole!!!

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz „Z ortografią na co dzień”. Konkursy składają się z III etapów.

I etap konkursów dla kl. I – VII odbędzie się w naszej szkole 23 i 24 października 2017 r. Regulaminy, zakres materiału oraz informacja o nagrodach znajdują się na stronie internetowej organizatora www.poprawnapolszczyzna.pl . Opłata wpisowa dla ucznia to 9,50 zł za udział w jednym z konkursów. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 września. Klasy I – III zapisują się u wychowawcy, uczniowie IV-VI u nauczyciela języka polskiego.

Koordynator konkursu

Renata Sidor

____________________________________________________________________________

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla klas I – VII

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

 W OCZACH DZIECKA”

(edycja XII – 2017)

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla klas I – VII

załacznik_stopka

Zasady Konkursu:

 1. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVII Dnia Papieskiego 
  Idźmy naprzód z nadzieją”.
 1. Format pracy: A-2 lub A-3.
 1. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
  z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem).
 1. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę.
 1. Prace należy składać do dnia 23 września 2017 do nauczycieli religii.
 1. Szczegółowe informacje i pliki do pobrania (regulamin i stopka) na
  stronie internetowej Muzeum w Bielsku Podlaskim:

http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-w-bielsku-podlaskim/konkursy/

__________________________________________________________________________

Internetowy konkurs Maks Matematyczny już 19 października!!!

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w internetowym konkursie Maks Matematyczny. Chętni uczniowie z klas 4-7 zgłaszają się do nauczycieli matematyki uczących w danej klasie. Opłata wpisowa dla jednego ucznia w konkursie to 9 zł. Zgłoszenie przyjmowane jest do 13 października.

Maks Matematyczny jest zupełnie nową koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych.

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu tj. 19.10.2017 r. między godziną 8:00 a 16:00. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu. Każdy uczestnik jednorazowo może przeznaczyć maksymalnie 60 minut na rozwiązywanie zadań. W tym czasie może grać dowolną ilość razy, w celu uzyskania jak najwyższej sumy najlepszych wyników w obu grach. Szczegóły konkursu w regulaminie dostępnym na stronie http://mogalo.pl

Monika Kubacka-Żurek

___________________________________________________________________________

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO English speaking country or city in my imagination DLA UCZNIÓW KLAS I – III

__________________________________________________________________________

Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach laureatem Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego

Kuratoryjny konkurs matematyczny odbywa się co roku. Tradycją Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach jest udział w tym konkursie. Po raz kolejny uczeń tej właśnie szkoły odniósł wielki sukces – Maciej Polubiec został laureatem konkursu matematycznego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Do pierwszego etapu (szkolnego) kuratoryjnego konkursu matematycznego przystąpiło w województwie mazowieckim 10051 uczniów, zaś do trzeciego (etapu wojewódzkiego) zakwalifikowało się tylko 252 osoby. Spośród uczestników trzeciego etapu wyłoniono 68 laureatów, wśród nich znalazł się Maciej Polubiec, uczeń klasy 6d Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca.

Maciek jako jedyny ze wszystkich ząbkowskich szkół podstawowych, został laureatem tak zaszczytnego konkursu matematycznego.

Uczeń zmierzył się z nie lada wyzwaniem pochłaniającym mnóstwo czasu i kosztującym wiele wysiłku, ale trud się opłacił. Cieszymy się, że pasja połączona z ciężką, dodatkową pracą dała tak wspaniałe rezultaty.

Jesteśmy dumni z zaangażowania Maćka, gratulujemy mu tak wielkiego sukcesu i życzymy kolejnych.

__________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu „Laurka dla mojej Mamy”

Z okazji Dnia Matki Świetlica Szkolna zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Laurka dla mojej Mamy”. Oto wyniki konkursu:

Kategoria klas 0-III

miejsce I Blanka Dobrowolska, kl. II k

miejsce II Monika Brzozowska, kl. III f

miejsce III Julia Dobrowolska, kl. III e

miejsce III Emilia Januszewska, kl. II o

Kategoria klas IV-VI

miejsce I Maja Kobielska, kl. VI e

miejsce II Amelia Bursztyka, kl. IV c

miejsce III Weronika Maliszewska, kl. IV f

Serdecznie gratulujemy laureatkom!

MIEJSCE 1

MIEJSCE 2

MIEJSCE 3

__________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu ‘English proverbs’

W kwietniu odbył się konkurs z języka angielskiego skierowany do klas trzecich.

Zadaniem uczestników było zilustrowanie wybranego angielskiego przysłowia.

Oto wyniki:

I miejsce – Marta Banaszewska, klasa 3i

II miejsce – Irena Wałachowska, klasa 3i

III miejsce – Julia Gołębiowska , klasa 3F oraz Wiktoria Skórzyńska, klasa 3K.

Zwyciężcom gratulujemy !

__________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu Spelling Master

Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Słówka nie były łatwe 😉

Lista zwycięzców

Klasy 4:

I miejsce: Helena Szatkowska kl.4a oraz Marek Ziębiński kl. 4f (uzyskali po 9 punktów)

Klasy 5:

I miejsce: Michał Duda kl.5b (5 punktów)

Klasy 6:

I miejsce: Joanna Tutro kl. 6f oraz Matylda Starosta kl.6a (9 punktów)

II miejsce: Igor Sarnowski kl.6a, Agata Paczkowska kl.6f oraz Karla Gugała-Mendoza kl.6f (8 punktów)

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!!!

________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu recytatorskiego „Bajczytanki Pani Hanki”

W dniu 24 maja 2017 roku w ramach projektu „Polubić czytanie” w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski z twórczości pani Hanny Niewiadomskiej „Bajczytanki Pani Hanki”.

Wyniki konkursu:

KLASY  1 :

I miejsce Zosia Olczak – kl.1 b

II miejsce Wiktoria Małczuk  –  kl. 1 a

III miejsce Karolina Grabowska  –  kl.1 b

KLASY  2:

I miejsce Zuzia Szatanowska  –  kl. 2e

II miejsce Blanka Bakalarska  – kl. 2e

III miejsce  –  Hania Lau  –  kl. 2 i

WYRÓŻNIENIA

Violetta Dermanovskaya  –  kl. 3 b

Oliwia Szczechura  –  kl. 3 b

Hania Korzeniewska  –  kl.  3b

Wszyscy wyróżnieni otrzymają nagrody, a pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

__________________________________________________________________________________________

Wysoki wynik Ząbkowskiej Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Międzynarodowym konkursie matematycznym MATEMATYKA BEZ GRANIC

W finale XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic”, który odbył się 8 lutego 2017 roku w kategorii Junior uczestniczyło aż sześć klas ze Szkoły   Podstawowej SP3 im. Małego Powstańca, w tym dwie piąte Va i Vb oraz cztery szóste VIc,  VId, VIe i VIf. Wszystkie klasy z SP3 zajęły wysokie miejsca. Najwyższe miejsce wśród  uczestników z Ząbek zajęła VIc, która zdobyła 9 miejsce w kraju na 458 uczestniczących  wyprzedzając tym samym większość klas z całego kraju. Konkurując z klasami szóstymi i piątymi z całej Polski Vb zajęła niewiele gorsze bo 12 miejsce w kraju. Inne klasy z SP3 osiągnęły również bardzo wysokie wyniki w rankingu krajowym VId i VIe jednocześnie miejsce 14, klasa VIf miejsce 17 oraz Va miejsce 19. Klasyfikacja SP3 z Ząbek w rankingu  województwa mazowieckiego przedstawia się imponująco. Na 85 klas startujących w województwie mazowieckim klasa VIc zajęła 5 miejsce wyprzedzając większość uczestniczących w konkursie klas z szkół z Warszawy. Pozostałe klasy z SP3 uzyskały świetne wyniki w województwie mazowieckim: Vb zajęła 7 miejsce zajmując przy tym pierwsze miejsce w województwie mazowieckim wśród klas piątych i wyprzedzając większość uczestniczących klas szóstych, VId i VIe jednocześnie miejsce 9, klasa VIf zajęła miejsce 12 oraz Va miejsce 14.  Szczegółowe wyniki dostępne są w linku: http://www.mbg.uz.zgora.pl/. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Zadania konkursowe są interdyscyplinarne, a konkurs jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne itp. Konkurs ma na celu podniesienie stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu, co ma ogromny wpływ na integrację zespołu klasowego. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz  porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z innych krajów. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się wykazać. Jedno z zadań konkursowych sprawdzało nie tylko znajomość matematyki i logicznego myślenia, ale także umiejętności językowe uczniów. Jego treść podana była w języku obcym. Nasi uczniowie wybrali język angielski.  Opis toku myślenia i rozwiązanie też trzeba było przedstawić w wybranym języku obcym. Konkurs „Mathématiques sans frontiéres” przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego „sztab światowy”. Pierwsza edycja odbyła się w 1989 roku, a Polacy startują w nim od 1993 r. Od 2001 r. patronat nad polską edycją konkursu objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Początkowo organizacją konkursu zajmował się Komitet Krajowy w Nowym Sączu, ale w 2007 r. został on przeniesiony do Zielonej Góry. Obecnie w konkursie uczestniczy ponad dwadzieścia siedem krajów z całego świata.

__________________________________________________________________________________________

Oskar Sidło, uczeń klasy Vc laureatem powiatowego konkursu muzyki instrumentalnej. Konkurs, który odbył się 16 maja 2017r. objęty został patronatem Starosty Wołomińskiego.

Oskarowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

__________________________________________________________________________________________

Konkurs plastyczny „LAURKA DLA MOJEJ MAMY”

REGULAMIN KONKURSU
LAURKA DLA MOJEJ MAMY”

 Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
zaprasza do udziału w konkursie
na najciekawszą pracę plastyczną

pt. „LAURKA DLA MOJEJ MAMY”

 1. Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3  im. Małego Powstańca w Ząbkach.
 2. Uczestnicy Konkursu.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-III i IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

 1. Cele konkursu:
 • promocja Dnia Matki
 • kształtowanie postaw twórczych, kreatywności, innowacyjności, śmiałości w podejmowaniu trudnych zadań
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 1. Tematyka konkursu

Konkurs polega na wykonaniu laurki z okazji Dnia Matki.

 1. Forma prac:
 • technika płaska, dowolna: pastele, farby plakatowe, kredki, pisaki itp.
 • format A4
 • laurka może zawierać wypisane życzenia
 1. Ocena prac

Prace oceniane będą pod względem oryginalności, samodzielności, estetyki wykonania oraz różnorodność wykorzystanych materiałów plastycznych. Prace będą oceniane przez Jury, w skład  której wejdą pracownicy Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

 1. Termin i miejsce składani prac

Prace należy składać do 26.05.2017 r. w świetlicy szkolnej (sala 18A).

Zgłoszenie pracy musi zawierać opis:

 • imię i nazwisko autora
 • klasa

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 02.06.2017 r.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w konkursie.

___________________________________________________________________________________________

Konkurs recytatorski „Bajczytanki Pani Hanki”

W ramach projektu „Polubić czytanie” biblioteka szkolna organizuje konkurs recytatorski z twórczości Pani Hanny Niewiadomskiej dla klas I-III. Konkurs odbędzie się 24.05.2017 (środa) w bibliotece szkolnej. Zapraszamy!!!

Regulamin konkursu  recytatorskiego „Bajczytanki Pani Hanki”

Cele konkursu:

– budzenie zainteresowania literaturą piękną,

– przełamywanie lęku przed występami na scenie,

– doskonalenie umiejętności recytatorskich,

– wdrażanie do rywalizacji w miłej atmosferze,

– kształtowanie wrażliwości artystycznej.

Zasady uczestnictwa:

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3. im. Małego Powstańca w Ząbkach,

– chętni uczniowie zgłaszają się do organizatorów konkursu (za pośrednictwem wychowawców) i do 19 maja podają tytuł  jednego wiersza, który chcą zaprezentować,

– uczestnik uczy się wybranego wiersza na pamięć,

– konkurs recytatorski odbędzie się 24 maja 2017 w bibliotece szkolnej.

Powołana komisja oceni interpretacje wierszy według następujących kryteriów:

– odpowiednia recytacja połączona z prawidłową ekspresją,

– pamięciowe opanowanie tekstu,

– ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody i dyplomy oraz możliwość udziału w spotkaniu autorskim z Panią Hanną Niewiadomską.

organizatorzy:

Joanna Kita, Alina Stachowiak

_________________________________________________________________________________________

KONKURS J.ANGIELSKIEGO SPELLING MASTER

____________________________________________________________________________________________

Olimpiada z języka angielskiego „BIG BEN” odbędzie się 11 maja (czwartek) o godz. 9:00- 10:25

Konkurs będzie się odbywał w następujących salach: 05, 09, 206, 212, 214, 232, 234. Listy uczniów będą się znajdowały na drzwiach w/w sal.

Uczestnicy zobowiązani są zaznaczać odpowiedzi długopisem koloru czarnego.

____________________________________________________________________________________________

Finał konkursu dekanalnego: „Działalność Zbawiciela”

W dniu 25.04.2017 r. odbył się w naszej Szkole finał konkursu dekanalnego: „Działalność Zbawiciela” dla uczniów klas IV szkół podstawowych z Dekanatu Zielonkowskiego (obejmującego Ząbki, Marki i Zielonkę). Uczniowie przybyli pod opieką swoich nauczycieli religii przygotowali się ze znajomości wybranych części Ewangelii św. Łukasza, Ewangelii św. Mateusza i 1 Księgi Samuela. W sumie rywalizowało 17 finalistów z następujących szkół: SP3 z Marek, SP1 i SP3 z Zielonki oraz Prywatnej SP, SP2 i SP3 z Ząbek.

Całość rozpoczęła się o 11.20. w nowej pracowni religijnej. Zgromadzonych powitała wicedyrektor Margerita Biedrzycka, zaś w imieniu organizatorów ks. Rafał Goliński. Po krótkim omówieniu zasad uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań testowych, które pozwoliły wyłonić następujących laureatów, :

 1. Jan Jaczewski (SP 2 Zielnoka)
 2. Adam Chojnacki (Prywatna SP Ząbki)
 3. Maciej Demianiuk (SP 2 Ząbki)

Wyróżnienie:  Barbara Szymczak (Prywatna SP Ząbki)

Nagrody wręczył przybyły na koniec dziekan Dekanatu Zielonkowskiego,   ks. Andrzej Kopczyński (główny organizator konkursu).

Tym razem goście wykazali się lepszą znajomością Biblii. Należy jednak zaznaczyć, że nasza Szkoła może się poszczycić laureatem w kategorii klas szóstych. Jest nim Maciej Polubiec z 6d, który w Markach 26. kwietnia zajął 3 miejsce.

Pozostaje złożyć gratulacje i liczyć, że kolejne lata przyniosą dalsze sukcesy naszej Szkole.

Ks. Rafał Goliński

__________________________________________________________________________________________

Konkurs plastyczny „KROPLA WODY”

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM:

KROPLA WODY
znaczenie wody w życiu człowieka
oraz potrzeba ochrony i poszanowania jej zasobów.

Termin składania prac: 19 maja 2017 r.

Regulamin konkursu KROPLA WODY

__________________________________________________________________________________________

Konkurs języka angielskiego „Spelling Master” („Mistrz Literowania”)

Zachęcamy  wszystkich uczniów do udziału w konkursie, w którym wyłoniony zostanie:

Grade 4 Spelling Master (Mistrz Literowania Klas IV)

∙ Grade 5 Spelling Master (Mistrz Literowania Klas V)

∙ Grade 6 Spelling Master (Mistrz Literowania Klas VI)

Regulamin konkursu

 1. Konkurs polega na przeliterowaniu oraz przetłumaczeniu na język polski słów wylosowanych przez uczestnika. Każdy uczestnik losuje 5 słów.
 2. Konkurs odbędzie się między 8 a 12 maja. O dokładnym terminie konkursu organizatorzy powiadomią do 5 maja.
 3. Uczniowie będą rywalizować ze sobą w poziomach (oddzielnie klasy IV, V, VI).
 4. Lista słów, których znajomość będzie wymagana podczas konkursu znajduje się w załączniku na stronie internetowej szkoły oraz u nauczycieli języka angielskiego.
 5. Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do swoich nauczycieli języka angielskiego do 28 kwietnia 2017r.

pdfANIMALS -klasa 4

pdfChoroby – klasa 6

jpgClothes – UBRANIE – klasa 5

__________________________________________________________________________________________

Ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego „Big – Ben” 11.05.2017 r.

11 maja odbędzie się ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego „Big – Ben”. Osoby chętne do udziału powinny najpóźniej do 27 kwietnia zgłosić się do swojego nauczyciela j. angielskiego.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasa III – VI) oraz uczniów  gimnazjów (klasa I- III). Organizatorem olimpiady z języka angielskiego jest Wiedza i Edukacja ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.wie.edu.pl/regulamin-bigben

_________________________________________________________________________________________

Konkurs pt. „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

Regulamin konkursu NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA

__________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu Maks Matematyczny

Dnia 9 marca 2017r. obyła się III edycja ogólnopolskiego internetowego konkursu Maks Matematyczny. W konkursie udział wzięło 22 uczniów, którzy przez 60 min rozwiązywali dwa zadania w formie internetowych gier matematycznych.  Celem konkursu była promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży oraz rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów.

Miło nam poinformować, że dwoje uczniów osiągnęło wynik bardzo dobry a czworo wynik dobry. Są to:

Paczkowska Agata  (kl.6f)  –  wynik bardzo dobry – nagroda – Czasopismo_LOGI

Chirzyński Aleksander (kl.6d)  – wynik bardzo dobry – nagroda – Czasopismo_LOGI

Polubiec Maciej (kl. 6d)  – wynik dobry

Tutro Joanna (kl. 6f)  – wynik dobry

Pilarski Michał  (kl.5c)  –  wynik dobry

Polewski Piotr (kl.4e) – wynik dobry – ­­nagroda – DARMOWY UDZIAŁ w 4 edycji konkursu

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział w konkursie a tym wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Szkolny koordynator konkursu

Monika Kubacka-Żurek

_________________________________________________________________________________________

Konkurs „Najpiękniejsza dekoracja Wielkanocna”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-6 do udziału w konkursie  na

„Najpiękniejszą dekorację Wielkanocną”

 

 Cele konkursu: 

– rozwijanie kreatywności dzieci;

– kultywowanie tradycji świątecznych;

– rozwijanie wyobraźni plastycznej;

– rozwijanie zdolności manualnych;

– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;

– rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

Regulamin konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-6 i zostanie przeprowadzony  w dwóch kategoriach tematycznych z podziałem na wiek uczniów: klasy 1-3 i klasy 4-6.

I kategoria klasa 1-3 – najpiękniejsza ozdoba wielkanocna: baranek, pisanka wielkanocna oraz kartki świąteczne.

II kategoria klasa IV-VI – najpiękniejszy stroik wielkanocny lub palemka wielkanocna. 

Prace wykonujemy  samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika. Każda praca musi zawierać dane autora (metryczka przymocowana do pracy). Uczeń może oddać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową.

Termin oddawania prac to 4 kwietnia 2017 do wychowawcy klasy. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

 Ocena i nagrody: 

– Jury przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy;

– Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień;

– ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Kryteria oceny: 

– oryginalny pomysł;

– estetyka wykonania pracy;

– ogólny wyraz artystyczny;

– materiał użyty do wykonania pracy;

– zgodność pracy z założeniami konkursu;

– stopień trudności;

– technika wykonania;

– indywidualny charakter pracy.

Sprawy organizacyjne:

 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator prace zatrzymuje w szkole w celu dekoracji w okresie przedświątecznym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Organizatorzy:

Iwona Lipka-Rybińska

Katarzyna Słowik

Iwona Sudoł

__________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu na najciekawszą pracę techniczno-plastyczną pt. „EKOLOGICZNIE znaczy LOGICZNIE”

I miejsce – Anna Bartołd, kl. II k

II miejsce -Anna Gawrysiak, kl. II d

III miejsce – Michał Urbaniak, kl. I a

Wyróżnienia:

Natalia Mikołajczyk, kl. 0 c, Weronika Szelech, kl. II d, Jan Benicewicz, kl. I a, Karol Kosior, kl. II k

Dziękujemy za udział w konkursie!

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć prezentującej nagrodzone prace.

__________________________________________________________________________________________

Konkurs „Matematyka bez granic” w naszej szkole

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Konkurs bardzo integruje zespół klasowy.
Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.
Konkurs „Mathématiques sans frontiéres” przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego „sztab światowy”. Pierwsza edycja odbyła się w 1989 roku, a Polacy startują w nim od 1993 r. Od 2001 r. patronat nad polską edycją konkursu objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Początkowo organizacją konkursu zajmował się Komitet Krajowy w Nowym Sączu, ale w 2007 r. został on przeniesiony do Zielonej Góry. Obecnie w konkursie uczestniczy ponad dwadzieścia siedem krajów z całego świata.  9 marca 2017 roku z zadaniami konkursowymi zmierzyli się również uczniowie naszej szkoły.

Trzymamy kciuki za uczniów klas 5a i 5b oraz 6c, 6d, 6e, 6f i z niecierpliwością czekamy na wyniki.

_______________________________________________________________________________

WYNIKI KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

Ze względu na wyrównany poziom prac konkursowych, wyróżniono wszystkich uczestników.

W kategorii oddziały ,,O”

Teresa Chojnowska Od

Maja Chudek Od

Marta Guzowska Oa

W kategorii klasy ,, I- III”

Fabian Tymosiewicz Ie

Zosia Przybyłowska Ia

Ania Kaszewska Ie

Marysia Chojnowska Ie

Jan Nowotczyński Ia

Jakub Nowotczyński Ia

Olga Śpilska Ia

Oliwia Sikora IIm

Aleksander Biernat IIo

Nestor Kurov IIo

Maja Przybyłowska IIi

W kategorii ,,IV – VI”

Amelka Dworakowska IVf

Zosia Pokuć IVe

Weronika Maliszewska IVf

Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

Zespół logopedyczny

________________________________________________________________________________________

Szkolny konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ekologicznym 30.03.2017 r.

Regulamin Szkolnego Konkursu Ekologicznego

________________________________________________________________________________________

Maciej Polubiec laureatem Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego.

Jest nam bardzo miło poinformować, że uczeń klasy 6 D, Maciej Polubiec został laureatem Konkursu Matematycznego zorganizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Uczeń zmierzył się z nie lada wyzwaniem pochłaniającym mnóstwo czasu i kosztującym wiele wysiłku – ale trud się opłacił. Cieszymy się, że pasja połączona z ciężką, dodatkową pracą dała tak wspaniałe rezultaty.

Jesteśmy dumni z zaangażowania Maćka, gratulujemy mu tak wielkiego sukcesu i życzymy kolejnych.

Szkolny koordynator konkursu

Edyta Stepuch

_________________________________________________________________________________________

Konkurs Recytatorski i Plastyczny pt. ” ZOO Jana Brzechwy „

Regulamin konkursu

Konkurs recytatorski plakat

__________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu plastycznego pt. „DZIEWCZĘCA BOHATERKA LITERACKA” zorganizowanego przez szkolną bibliotekę z okazji Dnia Kobiet :

Kategoria klasy I – III

I miejsce – Luiza Korczak, kl. 2h

II miejsce – Zofia Przybyłowska, kl. 1a

III miejsce – Blanka Dobrowolska, kl. 2k

Kategoria klasy IV – VI

I miejsce – Alicja Rak, kl. 6b

II miejsce – Alicja Ferfecka, kl. 6 b

III miejsce – Weronika Maliszewska, kl. 4f

Wymienieni uczniowie otrzymają nagrody książkowe.

Wyróżnienia

Nikola Majda, kl. 2g

Wiktoria Dudzińska, kl. 3f

Julia Dobrowolska, kl. 3e

Helena Radzikowska, kl. 1a

Wszystkie prace są prezentowane w szkolnej bibliotece.

Dziękujemy za udział w konkursie !!!

_______________________________________________________________________

DRUGI SZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNY  Wiosenne Rymowanie

logopedia

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

_________________________________________________________________________

Wyniki II etapu Konkursów polonistycznych: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”

Miło nam poinformować, że uczennica z kl. IV e  – Dominika Majewska została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu „Z ortografią na co dzień”. Uczennica uzyskała 28 punktów i zakwalifikowała się do III etapu w/w konkursu. GRATULUJEMY DOMINICE i życzymy kolejnych sukcesów w następnym etapie.

                                               koordynator konkursu – Renata Sidor

Wyniki II etapu Konkursów polonistycznych

_________________________________________________________________________

Konkurs plastyczny „EKOLOGICZNIE znaczy LOGICZNIE”

plakat konkurs na pracę plastyczno techniczną

Regulamin konkursu

________________________________________________________________________

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam

bezpiecznieTUiTam

Jeśli zastanawiasz się, co robi Twoje dziecko w sieci, jak nauczyć je ostrożności i wspierać w rozwoju przy pomocy nowych mediów – ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Internetowy kurs dla rodziców Bezpiecznie Tu i Tam powstał po to, aby pomóc dorosłym w zapewnieniu młodym internautom bezpieczeństwa online. Zdobywając certyfikat – zdobywasz punkty dla naszej szkoły. www.fundacja.orange.pl/kurs

__________________________________________________________________________

Internetowy konkurs Maks Matematyczny już 9 marca !!!

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w internetowym konkursie Maks Matematyczny. Chętni uczniowie z klas 4-6 zgłaszają się do nauczycieli matematyki uczących w danej klasie. Opłata wpisowa dla jednego ucznia w konkursie to 9 zł. Zgłoszenie przyjmowane jest do 3 marca.

Maks Matematyczny jest zupełnie nową koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych.

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu tj. 09.03.2017 r. między godziną 8:00 a 16:00. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu. Każdy uczestnik jednorazowo może przeznaczyć maksymalnie 60 minut na rozwiązywanie zadań. W tym czasie może grać dowolną ilość razy, w celu uzyskania jak najwyższej sumy najlepszych wyników w obu grach. Szczegóły konkursu w regulaminie dostępnym na stronie  www.jersz.pl  .

Monika Kubacka-Żurek

_________________________________________________________________________

Uczeń naszej szkoły zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu na zielnik

Jan Kwiecień, uczeń klasy IV c naszej szkoły został zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu na zielnik pt. „Minieuroland inspiruje naturą” organizowanego przez Park Miniatur w Kłodzku. Wykonana przez niego praca nosi tytuł „Polskie drzewa i ich jesienne skarby zamknięte w słojach”. Zapraszamy do obejrzenia i podziwiania zdjęć nagrodzonej pracy.

zielnik

zielnik

zielnik

zielnik

_________________________________________________________________________

Konkurs plastyczny pt „ Dziewczęca bohaterka literacka ‘’

D Z I E Ń  K O B I E T

Konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych

dla klas I – III i IV – VI

pt „ Dziewczęca bohaterka literacka ‘’

Podpisane prace prosimy przynosić do biblioteki do dn. 03.03.2017r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Z okazji Dnia Kobiet w dniu 08.03.2017 wręczymy nagrody i najlepsze prace zostaną wyeksponowane w bibliotece.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Wielka prośba do rodziców aby prace były samodzielne.

Organizator : biblioteka szkolna

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego w dwóch kategoriach wiekowych

dla uczniów klas I – III i IV-VI

1. Celem konkursu jest:

– popularyzowanie świąt międzynarodowych i czytelnictwa

– rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci,

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV-VI

3. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie; format A3 lub A4; technika dowolna

4. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie jedną pracę.

5. Prace konkursowe należy złożyć w szkolnej bibliotece do 3 marca 2017r.

6. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie):

– tytuł i autora wybranej książki ,

– imię i nazwisko,

– klasę,

7.Kryterium oceny będą:

– trafność i poprawność ukazania tematu pracy,

– jakość wykonania,

– oryginalność i pomysłowość

8.Rozwiązanie konkursu nastąpi 8 marca 2017 roku.

9.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

__________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu Alfik Matematyczny

Wyniki konkursu ALFIK Matematyczny

Gratulujemy zwycięzcom Konkursu Alfik Matematyczny! Nagrodę w postaci dyplomu uznania organizatora za uzyskanie wysokich wyników uzyskali:

Klasy drugie:

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie: Monika Sikorek 85%, Nikola Bareja 80%, Kacper Kędzierski 77%, Ewa Szwedzińska 77%,  Zuzia Jankowska 75, 83%, Zofia Radolonek 75,(6)%, Adrian Sieńkowski 73, (3)%, Jakub Pożarowszczyk 72,1(6)%.

Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie: Jakub Kosmala 65, 8(3)%.

Klasy trzecie:

Najlepszy wynik w szkole Irena Wałachowska 55%.

Klasy czwarte:

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie: Oskar Szulc 4e 72,(3)%, Franek Szymanek 4b 70,8(3)%.

Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie: Zofia Wielgus 4e 69%, Jakub Sala 4d 68,(3)%, Bartosz Różański 4e 67,5%, Miłosz Polubiec 4f 67,5%.

Klasy piąte:

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie oraz darmowy udział w konkursie MAKS 2017: Michał Duda 5b 78,1(6)%.

Klasy szóste:

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie: Aleksander Chirzyński 6d 80%, Justyn Górski 6e 72,1(6)%.

Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie: Agata Paczkowska 6f 67,5%, Antoni Grzebalski 6d 65%.

Ogólnopolski konkurs matematyczny Alfik odbywał się w całej Polsce 23 listopada 2016r. Czas rozwiązywania testu wynosił 75 minut. Na każdym poziomie uczniowie rozwiązywali inny test jednokrotnego wyboru – osobny klasy II, III, IV, V i VI. Za błędne odpowiedzi uczniowie uzyskiwali ujemne punkty. W konkursie z naszej szkoły wzięło udział 148 uczniów!

Jolanta Grzebalska

(szkolna koordynatorka konkursu)

______________________________________________________________________________________________

Wyniki konkursu na „Najpiękniejszą dekorację świąteczną”

Miło nam poinformować, iż wybraliśmy zwycięzców konkursu na „Najpiękniejszą dekorację świąteczną”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów.

Organizatorzy:

Iwona Lipka-Rybińska

Katarzyna Słowik

Anna Tabor

Klasy 0 – III

Kategoria: STROIK

I miejsce Nina Murawińska – klasa II G

II miejsce Ola Renik – klasa II B

III miejsce Nicole Szczepańska – klasa II F

Kategoria: NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA

I miejsce Krzyś Więch klasa – II L

II miejsce Łucja Zaremba – klasa III C

III miejsce Maja Cackowska – klasa 0 b

WYRÓŻNIENIA:

Jakub Pożarowszczyk – klasa II E

Hania Szulc – klasa II O

Maja Sapryk – klasa 0 A

Wiktoria Małczuk – klasa I A

Nikola Bareja – klasa II K

Dawid Gładyś – klasa II E

Tom Koleśnik – klasa 0 E

Anna Wasiluk – klasa II i

Klasy IV – VI

Kategoria: STROIK

I miejsce Niemira Krzysztof klasa IV D

II miejsce Smonderek Natalia klasa IVA

III miejsce Buratyńska Wiktoria klasa VIE

WYRÓŻNIENIA:

Piotrowska Maja klasa VA

Borowiecka Zuzanna klasa VIA

Kategoria: NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA

I miejsce Brzezińska Wiktoria klasa IVC

II miejsce Kowalczyk Maja klasa VA

III miejsce Pawelczyk Dawid klasa VIF

WYRÓŻNIENIA:

Zubek Sebastian klasa IVD

Wachowiak Maja klasa VIE

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

___________________________________________________________________________________________

Terminy II etapu Konkursów polonistycznych:

Konkurs „Z poprawna polszczyzną na co dzień” – 9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) 3 godzina lekcyjna sala 234

Konkurs „Z ortografią na co dzień” – 10 stycznia 2017 r. (wtorek) 4 godzina lekcyjna sala 234

koordynator konkursów

Renata Sidor

____________________________________________________________________________________________

Wyniki I etapu Konkursów polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”

Miło nam poinformować, że 35 uczniów z naszej szkoły zakwalifikowało się do II etapu Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów w następnych etapach

II etap odbędzie się 9 i 10 stycznia 2017 r. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

                                               Koordynator konkursu

 Renata Sidor

WYNIKI

pdf0„Z poprawną polszczyzną na co dzień ” – etap I 

pdf0„Z ortografią na co dzień” – etap I

__________________________________________________________________________________________

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

kangurmatematyczny

Zapraszamy uczniów klas 2-6 do wzięcia udziału
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
” Kangur Matematyczny”

Konkurs odbędzie się 16 marca 2017 r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do dn. 15 stycznia 2017 r.

„Kangur Matematyczny” jest konkursem płatnym, wpisowe wynosi 9 zł. Każdy uczestnik konkursu otrzyma układankę – breloczek „Magiczny sześcian”. Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu: www.kangur-mat.pl

 Koordynator konkursu

Edyta Stepuch

___________________________________________________________________________________________

Szkolno – Parafialny Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”

 konkursnaszopke2016

 1. Konkurs odbywa się na terenie SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach i jest skierowany do uczniów wszystkich poziomów klas.
 1. Uczniowie przygotowują szopkę, która pomoże w przeżywaniu Świat Bożego Narodzenia. Prace ma charakter techniczny i nie powinna przekraczać wymiarów 40x30x20cm. Szopka może być wykonana przy użyciu dowolnej techniki, powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Uczniowie składają przygotowane szopki u swoich nauczycieli religii do 16.XII lub do 17.XII do godz. 18:00 w Parafii.
 1. Najlepsze prace (po jednej z każdego poziomu klas) zostaną nagrodzone
  i wystawione w kościele Parafii Zesłania DŚ w Ząbkach od 18.XII do 21.XII. Po konkursie prace będzie można odebrać z Kościoła po Roratach dla dzieci ok. godz. 18:30. Prace nie odebrane w terminie nie podlegają zwrotowi.

Tomasz Smoliński

____________________________________________________________________________________________

Trzecie zadanie konkursowe w ogólnopolskim konkursie

BEZPIECZNIE TU I TAM

www_300x250

pdf0Zasady konkursu

____________________________________________________________________________________________

Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

plakat

pdf0Regulamin konkursu

____________________________________________________________________________________________

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

serdecznie zapraszamy uczniów klas 0-6 do udziału w konkursie  na

„Najpiękniejszą dekorację świąteczną”

Cele konkursu:

– rozwijanie kreatywności dzieci;

– kultywowanie tradycji świątecznych;

– rozwijanie wyobraźni plastycznej;

– rozwijanie zdolności manualnych;

– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;

– rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

Regulamin konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-6 i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach tematycznych z podziałem na wiek uczniów: klasy 0-3 i klasy 4-6.

I kategoria – najpiękniejsza ozdoba (np. bombka, mikołaj, choinka),

II kategoria – najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy.

Prace wykonujemy  samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika.

Każda praca musi zawierać dane autora (metryczka przymocowaną do pracy). Uczeń może oddać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową.

Termin oddawania prac to 16 grudnia 2016r. do wychowawcy klasy. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

 Ocena i nagrody:

– Jury przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy;

– Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień;

– ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Kryteria oceny:

– oryginalny pomysł;

– estetyka wykonania pracy;

– ogólny wyraz artystyczny;

– materiał użyty do wykonania pracy;

– zgodność pracy z założeniami konkursu;

– stopień trudności;

– technika wykonania;

– indywidualny charakter pracy.

Sprawy organizacyjne:

 • Sprawy dotyczące konkursu, których nie ma w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator prace zatrzymuje w szkole w celu dekoracji
  w okresie przedświątecznym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Organizatorzy:

Iwona Lipka-Rybińska

Katarzyna Słowik

Anna Tabor

____________________________________________________________________________________________

KONKURS BEZPIECZNIE TU I TAM

 
Miło nam poinformować, iż uczeń naszej szkoły Michał Żurek  z klasy 3 otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Orange „Rywalizacja na słowa”. Tym samym rosną nasze szanse na zdobycie cennych nagród dla naszej szkoły. Rodzice  uzyskali dopiero 47 na 500 możliwych punktów do zdobycia. Bez pomocy Rodziców nie jesteśmy w stanie wygrać. Zachęcamy zatem do wypełniania zadań skierowanych do Rodziców na stronie fundacji Orange. Możemy to zrobić logując się na stronie  https://fundacja.orange.pl/kurs/. Dzięki Państwa zaangażowaniu zdobywamy cenne punkty. Razem możemy osiągnąć więcej:)
 

Iwona Lipka – Rybińska

____________________________________________________________________________________________

W konkursie Name&Guess następujące osoby zdobyły maksymalną ilość punktów:

Amelia Toton  5a

Nikola Matysiak 5b

Karolina Jagielak 6f

Karol Jagielak 6f

Kacper Kalata 6c

Gratuluję

Edyta Żegnałek