Patron

Mały Powstaniec – patronem naszej szkoły

 

                    Mały Powstaniec jest symbolem udziału dzieci i młodzieży w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku.
W powstańczej Warszawie dorośli jednoczyli się w wysiłku, aby ochronić dzieci od okrucieństwa wojny. Zabraniano zbliżać się najmłodszym terenów bezpośrednio zagrożonych walkami. Wszyscy starali się zapewnić im wszelkie pozory normalnego życia: organizowali teatrzyki kukiełkowe, gry i zabawy, wydawane były ilustrowane gazetki, takie jak „Jawnutka” czy „Dziennik Dziecięcy”. Dzięki nim najmłodsi chociaż na chwilę mogli się przenieść do prawdziwie dziecięcego świata. Nie wszystkie jednak dzieci obserwowały z dala rozgrywające się wydarzenia. Wiele z nich na swój sposób pomagało Powstańcom. Bardzo młodzi ludzie, zaledwie kilkunastoletni, często pozbawieni już rodziny, starali przyczynić się do zwycięstwa. Dzięki nim, już w pierwszych dniach sierpnia, powstała Harcerska Poczta Polowa. Z każdym dniem rosły też szeregi łączników  i przewodników kanałowych. Nie pozwalano im walczyć, ale nie można ich powstrzymać od przenoszenia paczek z żywnością, butelek z benzyną czy meldunków. Jednym z nich był dwunastoletni łącznik Batalionów „Gozdawa” i „Parasol” – kpr. Witold Modelski „Warszawiak”. To on właśnie, jako najmłodszy Powstaniec, został odznaczony Krzyżem Walecznych za męstwo i odwagę.