Samorząd Uczniowski

samorzada

W roku szkolnym 2020/2021 opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały:

Pani Katarzyna Słowik,

Pani Adrianna Niesłuchowska,

Pani Katarzyna Kieres