Rekrutacja 2023/2024

Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. W związku  powyższym informujemy, że w terminie od 13 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej)w sekretariacie szkoły. Druk zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Miasta Ząbki w zakładce „oświata”.

Uchwała Nr XL / 361 / 2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Ząbki

Druk zgłoszenia

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 13 marca do 24 marca 2023 r.

Szczegóły rekrutacji

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Burmistrza Miasta Ząbki

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego