Rekrutacja 2021/2022

Harmonogram Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 w szkole przy ulicy Dzikiej nie powstają odziały przedszkolne.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że w terminie od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazane jest, aby korzystać z formy elektronicznej przy składaniu dokumentów.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż po wypełnieniu zgłoszenia należy przesłać go do szkoły podstawowej obwodowej na wyznaczoną skrzynkę mailową, w formie skanu lub fotografii dokumentów. Dodatkowo w przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej, w wejściu do szkół podstawowych zostanie postawiona skrzynka, do której wrzucać będzie można ww. dokumenty. Bardzo Państwa prosimy, aby zgłoszenie było składane W ZAKLEJONYCH KOPERTACH. Prosimy również o podanie telefonu kontaktowego.

Poniżej przedstawiamy Państwu adresy szkół podstawowych wraz z adresami mailowymi wyznaczonymi do przesyłania dokumentacji:

  • Szkoła Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleberga,

            ul. Piłsudskiego 35,05-091 Ząbki; tel. 22 781 61 93, sekretariat@sp1zabki.pl;

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego,

      ul. Batorego 11, 05-091 Ząbki, tel. 22 781 60 66, sp2zabki@idsl.pl;

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca,

      ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki, tel. 883 356 192, sekretariat@sp3zabki.pl;

  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II,

      ul. Harcerska 9, 05- 091 Ząbki, tel. 22 777 62 21, sekretariat@sp4zabki.pl;

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

      ul. Batorego 37, 05- 091 Ząbki, tel. 534 500 133, kontakt@sp5zabki.pl;

  • Szkoła Podstawowa Nr 6

      ul. Dzika 36, 05-091 Ząbki, tel. 883 356 191, dzika@sp3zabki.pl.

uchwała obwody

druk zgłoszenia

Prosimy o dołączanie informacji czy uczeń posiada orzeczenie lub opinie bądź jest w trakcie diagnozy.

Rodzice kandydata do klasy pierwszej posiadający rodzeństwo w szkole proszeni są o dopisanie na karcie zgłoszenia „rodzeństwo, klasa”.

Obcokrajowców prosimy o dołączanie do wniosku dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka (paszport, karta pobytu itp.).

W rubryce „imię” należy podać IMIONA dziecka.