Rekrutacja 2022/2023

Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że w terminie od 14 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej)w sekretariacie szkoły.

Uchwała Nr XL / 361 / 2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Ząbki

Druk zgłoszenia

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w Mieście Ząbki w terminie od 14 marca do 25 marca 2022 r. 

W dniu 14 marca 2022 roku o godz. 13.00 pod adresem: zabki.formico.pl 

Szczegóły rekrutacji

Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Burmistrza Miasta Ząbki

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego