Rekrutacja 2024/2025

Przyjmowanie zgłoszeń do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 od 2 kwietnia 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. W związku powyższym informujemy, że w terminie od 2 kwietnia 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej)w sekretariacie szkoły. Druk zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Miasta Ząbki w zakładce „oświata”.

https://www.zabki.pl/oswiata/zgloszenia-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych

Uchwała o obwodach szkół

Zarządzenie zgłoszenie

Druk zgłoszenia

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się
w Mieście Ząbki w terminie od 2 kwietnia do 12 kwietnia 2024 r.

W dniu 2 kwietnia 2024 roku o godz. 13.00 pod adresem: zabki.formico.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacyjny

https://www.zabki.pl/oswiata/rekrutacja-na-rok-szkolny-2020-2021


Wola kontynuacji

Szczegóły rekrutacji 2024/2025

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ząbki dotyczące terminów rekrutacji.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ząbki – wzór wniosku