Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Wirtualna biblioteka 4

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

Przydatne linki:

Od 17 maja zostanie uruchomiona rejestracja.

Szczegóły dotyczące rekrutacji

„Wybierz szkołę dla siebie” – informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych Powiatu Wołomińskiego

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych:

Szkoły i placówki prowadzone przez m.st. Warszawę

Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych