Świetlica

Regulamin świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy SP 3

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej SP3

Druki do pobrania

Aktualności ze świetlicy

Fotorelacje

2022/2023

Świetlicowy Konkurs Plastyczny!!!

Plakat Sny Andersena

PROJEKT

Nasza Świetlica w roku szkolnym 2022/2023  bierze udział w   Międzynarodowym Projekcie  Edukacyjnym: „Z kulturą mi do twarzy”.

       Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Projekt zgodny z Podstawą Programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Cele szczegółowe projektu:

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno

 rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

 kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

 doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy;

wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści

publikowanych w Internecie.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Dzień Matki -zapraszamy na youtube
do domowego laboratorium

Dzień Matki -zapraszamy na youtube do domowego laboratorium

Dzień Matki

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W zdrowym ciele, zdrowy duch

O Unii Europejskiej

O Unii Europejskiej

Maj jest pięknym okresem w roku

Maj jest pięknym okresem w roku

Majowe święta

Majowe święta

Ekologia – szanujemy naszą planetę

Bajki baśnie


Skaczące jajko – film 


Eksperymenty z wodą – film


Zabawy świetlicowe na Wielki Tydzień

Zabawy świetlicowe na Wielki Tydzień


Wielkanocne tradycje

Wielkanocne tradycje


Eksperymenty – youtube


Drodzy Rodzice,

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju, zajęcia w świetlicy szkolnej nie odbywają się. Będą przesyłane propozycje na każdy dzień tygodnia – od poniedziałku do piątku, jednak to od Państwa zależy w jakiej kolejności (i czy w ogóle) wykorzystają Państwo te materiały.

Propozycje zajęć – kliknij tygodniowy plan