Innowacja pedagogiczna

MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY ODE MNIE-KALEJDOSKOP ZAWODÓW

Od października 2023 w świetlicy szkolnej rozpoczął się cykl zajęć z doradztwa zawodowego w ramach innowacji pedagogicznej „Moja Przyszłość zależy ode mnie”.

Innowacją zostaną objęci uczniowie klas I, II, III uczęszczający do świetlicy szkolnej. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godzin i zajęć świetlicowych

Innowacja opiera się przede wszystkim na łączeniu wiedzy o zawodach -teoretycznej z praktyczną. Na zajęciach będą wykorzystywane metody aktywizujące, które pozwolą na twórcze podchodzenie do problemów i zagadnień związanych z orientacją zawodową.

Na zajęcia będą zapraszani różni goście, którzy krótko zaprezentują swoje zawody i wykonywane obowiązki- uatrakcyjni to proces uczenia się, zmotywuje uczniów i ułatwi zdobywanie wiedzy, a także pobudzi ciekawość poznawczą.

Cele ogólne innowacji:

•        Zapoznanie uczniów z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji, kształcenie współodpowiedzialności w pracy grupowej

•        Przygotowanie do umiejętnego, trafnego, świadomego

i samodzielnego wyboru drogi edukacyjno-zawodowej

w oparciu o analizę potrzeb rynku pracy oraz własnych predyspozycji poprzez wspieranie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego dzieci i młodzieży.

•        Wyposażenie uczniów w umiejętności zdobywania informacji o zawodach

Przedstawiony plan innowacji będzie modyfikowany w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.

Pierwszym omawianym z dziećmi zawodem był elektryk. Dzieci poznały jego pracę, dowiedziały się co to jest prąd elektryczny i skąd się bierze. Uczniowie stworzyli także kodeks bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Drugim omawianym w ramach innowacji zawodem był nauczyciel/trener. Dzieci poznały pracę nauczyciela „zza kulis”, dowiedziały się jaka jest ścieżka edukacyjna tego zawodu, kto to jest trener. Miały okazję poćwiczyć razem z naszą trenerką panią Darią, przy okazji zadbać o ruch i zdrowie.

Trzecim omawianym zawodem był listonosz i instytucja Poczty Polskiej. Dzieci poznały pracę listonosza, zaprojektowały swoje znaczki pocztowe, a także wykonały pracę pt: „Praca na poczcie”.

Czwartym omawianym w ramach innowacji zawodem był sprzedawca/ ekspedient. Dzieci miały okazję zabawy „w sklep” ćwicząc przy okazji dodawanie i odejmowanie, a także umiejętność prawidłowej komunikacji.

Piątym omawianym zawodem był murarz/pracownik budowlany. Dzieci dowiedziały się jak wygląda praca na budowie, jakimi narzędziami posługują się osoby wykonujący tę profesję, odbyły wirtualny spacer po budowie, a także poznały jakie są predyspozycje i przeciwskazania do wykonywania tego zawodu. Na koniec zajęć uczniowie bawili się w „murarza”

Szóstym omawianym zawodem był wynalazca. Dzieci dowiedziały się, kto to taki, jakie są największe wynalazki ludzkości. Wysłuchały piosenki pt „Wynalazki”. Obejrzały prezentację pt „Wynalazki, które zmieniły świat”. Na koniec zaprojektowały swoje własne wynalazki- dowolną techniką.

Siódmym zawodem, który został omówiony w ramach innowacji, był zawód lekarza/dietetyka. Tego dnia gościliśmy Panią Paulinę Gryz- dietetyka klinicznego żywienia, która przeprowadziła ciekawe zajęcia dotyczące zdrowych nawyków żywieniowych, dokładnie omówiła piramidę zdrowia, a także opowiedziała, co należy jeść, a czego uniknąć w swojej diecie, by być zdrowym i pełnym sił. Dzieci uzupełniły karty pracy i zrobiły piękne kolorowanki.

Ósmym omawianym zawodem był ogrodnik. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca ogrodnika, jakie narzędzia potrzebne są do pracy w ogrodzie, jakie rośliny się sadzi, a jakie sieje i kiedy. Rozwiązały rebusy, krzyżówki i karty pracy związane z tematem. Kontynuacja zawodu ogrodnika odbędzie się na wiosnę, gdy świetlica ruszy z ogródkiem…

 Dziewiątym zawodem, który został omówiony w ramach innowacji był  zawód zegarmistrza. Dzieci obejrzały wywiad z zegarmistrzem, zobaczyły jakimi narzędziami posługuje się zegarmistrz, a także poznały wiele zagadnień dotyczących czasu i godziny.

Dziesiątym omówionym zawodem był górnik. Dzieci dowiedziały się kto pracuje w kopalni, czym się zajmuje i jakimi narzędziami się posługuje górnik. Obejrzały film edukacyjny pokazujący pracę w kopalni.

Jedenastym zawodem, który omówiliśmy z dziećmi w ramach innowacji pedagogicznej był zawód aktora. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca aktora, co to znaczy wcielać się w rolę. Poznały także elementy teatru oraz obejrzały film edukacyjny z wywiadami z różnymi aktorami, którzy opowiadali o swojej pracy.

Dwunastym mówionym zawodem był pilot. Dzieci dowiedziały się kto to jest pilot, gdzie pracuje, zwiedziły wirtualnie kabinę samolotu, zobaczyły kokpit, a także wykonały wirtualny przelot samolotem. Obejrzały także film o pilocie, a także wysłuchały opowieści pilota Wojtka.

Trzynastym zawodem, który został omówiony w ramach innowacji pedagogicznej, był zawód kierowcy. Uczniowie dowiedzieli się kto to jest kierowca, gdzie i w jaki sposób pracuje, na czym polega jego praca. Dzieci obejrzały film edukacyjny, a także bawiły się w zabawę ruchową, pt. „Rozwieź towar w odpowiednie miejsca”.

Czternastym omówionym zawodem był zawód: stolarz. Dzieci dowiedziały się kto to jest stolarz, czym się zajmuje, jakich używa narzędzi, poznały wytwory pracy stolarza, a także obejrzały film edukacyjny, a także wywiad ze stolarzem.

15 omówionym zagadnieniem w ramach projektu innowacyjnego ” Moja przyszłość zależy do mnie” było przedstawienie dzieciom zawodów związanych z Kosmosem- kosmonauty, astronoma, astronauty. Obejrzenie filmu o kosmosie, rozmowa o związanych z kosmosem zawodach, karty pracy, przeglądanie książek i czasopism o tej tematyce, ciekawostki o kosmosie, przedstawienie sylwetki Mikołaja Kopernika.

Projekt innowacja pedagogiczna ” Moja przyszłość zależy do mnie” przedstawienie dzieciom zawodu Rolnika.  Obejrzenie prezentacji o pracy Rolnika i rozmowa o wykonywanym zawodzie, praca plastyczna „Krowa”

W tym tygodniu w ramach projektu innowacyjnego „Moja Przyszłość zależy ode mnie” uczniowie mieli okazję dowiedzieć się kto to jest malarz w dwóch znaczeniach- jako artysta oraz jako pracownik budowlany. Uczniowie poznali narzędzia, którymi posługują się malarze, dowiedzieli się jakie są rodzaje farb,  jakie mamy rodzaje obrazów, poznali pojęcia : obraz abstrakcyjny, realistyczny, pejzaż, portret, płótno, petroglify i wiele innych. Mieli także możliwość zobaczenia różnych dzieł znanych malarzy podczas wirtualnej wędrówki po muzeach. Na koniec stworzyli własne, przepiękne obrazy malowane farbami, jak prawdziwi artyści.

Kolejnym omówionym zagadnieniem w ramach projektu innowacyjnego ” Moja przyszłość zależy do mnie” było omówienie z dziećmi zawodu Strażaka-przedstawienie sylwetki, omówienie zagrożeń, na jakie jest narażony strażak, przypomnienie numerów alarmowych i zasad udzielania pierwszej pomocy, oglądanie filmu edukacyjnego- W straży pożarnej, praca plastyczna, gry i zabawy ruchowe związane z tematem.

Kolejnym z omawianych zawodów w ramach innowacji był zawód pielęgniarki. Tego dnia grono świetliczaków odwiedziła nasza szkolna pielęgniarka, Pani Dorotka:). W czasie spotkania dzieci dowiedziały się, na czym polega praca pielęgniarki, a także utrwaliły swoją wiedzę na temat sposobów dbania o zdrowie i udzielania pierwszej pomocy. Maluchy próbowały również wykonywać na sobie zakładania opatrunków bandażowania.

W ramach innowacji -MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY ODE MNIE- KALEJDOSKOP ZAWODÓW-informatyk .Poznanie zawodu, oglądanie filmu edukacyjnego- ciekawostki informatyczne, poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera. Jestem bezpieczny w sieci-prezentacja multimedialna.

Kolejnym zawodem omawianym w ramach innowacji pedagogicznej był zawód policjanta – dzieci obejrzały krótką prezentację dotyczącą charakterystyki pracy policjanta i wykonywanych przez niego czynności. Świetliczaki poznały jego narzędzia i charakterystyczny ubiór, a także wspólnie sprecyzowały cechy charakteru jakie powinien posiadać dobry policjant.

W dniu dzisiejszym w świetlicy odbyły się zajęcia w ramach innowacji.. Uczniowie poznali tajniki zawodu piekarza i cukiernika, wykonali karty pracy utrwalające poznaną wiedzę oraz rozwiązali krzyżówkę.

W tym tygodniu w ramach projektu innowacyjnego „Moja Przyszłość zależy ode mnie” uczniowie mieli okazję dowiedzieć się kto to jest ogrodnik. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, poznali podstawowe narzędzia, którymi posługuje się ogrodnik, przypomnieli sobie także jakie były etapy zakładania ogródka szkolnego i prac z nim związanych. Mieli możliwość obserwacji wzrostu posianych i posadzonych roślin, a także podlali ogródek wodą.

Kolejnym omawianym zawodem w ramach innowacji był zawód leśnika. Dzieci miały możliwość dowiedzenia się,czym zajmują się leśnicy, na czym polega ich praca, jak wygląda ścieżka edukacyjna prowadząca do zawodu, a także jak wygląda kondycja lasów w Polsce. Dzieci obejrzały film edukacyjny o zawodzie leśnika, a także piękny film przyrodniczy pt.  „las”

Ostatnim omawianym w ramach innowacji zawodem był bibliotekarz. Dzieci odwiedziły szkolną bibliotekę, wysłuchały Pań bibliotekarek, które opowiedziały  na czym polega ich praca  w bibliotece, jak ułożone są książki, na jakie rodzaje je dzielimy. Obejrzały także film edukacyjny „jak powstaje książka”.

Quiz wiedzy o zawodach w ramach innowacji pedagogicznej : „Moja Przyszłość zależy ode mnie”

Dnia 10.05.2024 w świetlicy odbył się konkurs/quiz wiedzy o zawodach w ramach innowacji pedagogicznej : „Moja Przyszłość zależy ode mnie”-kalejdoskop zawodów.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych przebywający w świetlicy. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć poprawnie na 10 zadanych pytań dotyczących omawianych na zajęciach zawodów, na zasadzie „kto pierwszy , ten lepszy”

Zwycięzcami konkursu zostały:

  • Adrianna Ozdarska – I miejsce
  • Zuzanna Witak II miejsce
  • Karolina Shchepanyak- II miejsce
  • Sandra Węc- III miejsce
  • Kornelia Kolatorowicz- III miejsce

Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody za udział w konkursie. Serdecznie gratulujemy!