Innowacja pedagogiczna

MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY ODE MNIE-KALEJDOSKOP ZAWODÓW

Od października 2023 w świetlicy szkolnej rozpoczął się cykl zajęć z doradztwa zawodowego w ramach innowacji pedagogicznej „Moja Przyszłość zależy ode mnie”.

Innowacją zostaną objęci uczniowie klas I, II, III uczęszczający do świetlicy szkolnej. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godzin i zajęć świetlicowych

Innowacja opiera się przede wszystkim na łączeniu wiedzy o zawodach -teoretycznej z praktyczną. Na zajęciach będą wykorzystywane metody aktywizujące, które pozwolą na twórcze podchodzenie do problemów i zagadnień związanych z orientacją zawodową.

Na zajęcia będą zapraszani różni goście, którzy krótko zaprezentują swoje zawody i wykonywane obowiązki- uatrakcyjni to proces uczenia się, zmotywuje uczniów i ułatwi zdobywanie wiedzy, a także pobudzi ciekawość poznawczą.

Cele ogólne innowacji:

•        Zapoznanie uczniów z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji, kształcenie współodpowiedzialności w pracy grupowej

•        Przygotowanie do umiejętnego, trafnego, świadomego

i samodzielnego wyboru drogi edukacyjno-zawodowej

w oparciu o analizę potrzeb rynku pracy oraz własnych predyspozycji poprzez wspieranie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego dzieci i młodzieży.

•        Wyposażenie uczniów w umiejętności zdobywania informacji o zawodach

Przedstawiony plan innowacji będzie modyfikowany w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.

Pierwszym omawianym z dziećmi zawodem był elektryk. Dzieci poznały jego pracę, dowiedziały się co to jest prąd elektryczny i skąd się bierze. Uczniowie stworzyli także kodeks bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.