Szkoła Online

Link do materiałów dydaktycznych Szkoła Online

_______________________________________________________________________________

Zajęcia Ciekawej Fizyki – drukujemy w 3d i składamy. Ciekawe czy będzie jeździł?

_______________________________________________________________________________

Wszystko o kałamarnicy na kole biologicznym

processed EB C AFC BEC BBADBEC DECCE B A BD C

Gdzie żyją kałamarnice? Jak są zbudowane? W jaki sposób polują? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczniowie uczęszczający na koło biologiczne. 

Takie kreatywne zajęcia odbyły się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ząbki, który zrealizował projekt pt.” Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

processed BE BEA EB FCD C F B BDFEBDA

_______________________________________________________________________________

DOŚWIADCZENIA ZE SZKOŁĄ ONLINE

Czy z ziemniaka i cytryny można zrobić prąd?

Otóż tak…. Takie właśnie zagadnienia badali uczniowie naszej szkoły podczas zajęć dodatkowych z fizyki. Wykorzystanie czujników
i oprogramowania zrobiło ogromne wrażenie na uczniach, którzy chętnie testowali sprzęt. Wyniki eksperymentu mogli obserwować na bieżąco na monitorze mobilnej pracowni.

Takie innowacyjne zajęcia nie byłyby możliwe gdyby
nie wsparcie Urzędu Miasta Ząbki, który zrealizował projekt pn. „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1. „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.