Wolontariat szkolny

wolontariate

Regulamin wolontariatu szkolnego.


Zapraszamy uczniów do szkolnego wolontariatu.

1. Szkolne Koło Caritas

osoba do kontaktu: ks. Rafał Goliński email: rafal.golinski@sp3zabki.pl

2. Koło wolontariatu świetlic środowiskowych

osoba do kontaktu: Iwona Żórawska

email: Iwona.Zorawska@sp3zabki.pl

3. Szkolna grupa strażacka

osoba do kontaktu: hubert.krolikowski5@gmail.com

tel. 504-317-406

Chętni uczniowie zgłaszają się bezpośrednio do wyżej wymienionych osób.


Zostań wolontariuszem Stowarzyszenia „Sztab Ząbki”

Stowarzyszenie „Sztab Ząbki” – informacje/KRS/NIP/REGON