Wolontariat szkolny

wolontariate

Regulamin wolontariatu szkolnego.

  1. Szkolne Koło Caritas

osoba do kontaktu: Tomasz Smoliński

E-mail:Tomasz.Smolinski@sp3zabki.pl

  1. Koło wolontariatu świetlic środowiskowych i przedszkoli

osoby do kontaktu: Iwona Żórawska, Julita Budziak

E-mail: Iwona.Zorawska@sp3zabki.pl, Julita.Budziak@sp3zabki.pl


Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do poszukiwania alternatywnych form wolontariatu, również poza szkołą np. schroniska dla zwierząt, pomoc osobom starszym, WOŚP.