Rodzice

Drogi Rodzicu,

Nazywam się Iga Kowalczyk-Szczygielska i jestem nauczycielem,  doradcą zawodowym w naszej szkole. W bieżącym roku będę prowadziła zajęcia z doradztwa zawodowego z uczniami klas VII i VIII.

W poprzednich latach nauki Państwa dziecko miało już wprowadzane elementy doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej. Jednak w klasach VII i VIII doradztwo zawodowe to osobny przedmiot, prowadzony w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, w terminie dopasowanym do ich planu lekcji. Harmonogram otrzymali już ode mnie wychowawcy klas. Zajęcia z doradztwa zawodowego są obowiązkowe i nie ma możliwości zwolnienia dziecka z obowiązku uczestniczenia w nich.

Być może zastanawiacie się Państwo, w jakim celu organizowane są lekcje doradztwa zawodowego? Celem tych zajęć jest wsparcie uczniów w rozpoznaniu swoich mocnych i słabszych cech, predyspozycji, uzdolnień, umiejętności i zainteresowań w odniesieniu do zaplanowania dalszego kierunku kształcenia.  

Zapoznam uczniów z polskim systemem dalszej edukacji po szkole podstawowej, dzięki czemu poznają zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Będę starała się przybliżyć uczniom temat rynku pracy, zawodów, jakie można zdobyć, z nastawieniem na zawody poszukiwane na szerokim rynku pracy i lokalnie oraz tzw. zawody przyszłości. Ich obecne wybory powinny wpisywać się w oczekiwania potencjalnych przyszłych pracodawców.

Będziemy omawiać różne czynniki w kontekście wyboru przyszłego zawodu np. zdrowie, predyspozycje fizyczne, umiejętność współpracy w grupie, bycie liderem, samodzielność w podejmowaniu ważnych decyzji i wiele, wiele innych.

Nauczę uczniów tego, jak poprawnie napisać CV czy list motywacyjny, żeby spośród wielu ofert na konkretne stanowisko, przyszły pracodawca dostrzegł to konkretne. Będziemy ćwiczyć udział w rozmowie kwalifikacyjnej/ rekrutacyjnej.

Chcę żeby z doradztwa zawodowego skorzystali wszyscy uczniowie, aby nauczyli się patrzeć na siebie z innej perspektywy niż bycie lub nie bycie „fajnym”, czy przez pryzmat otrzymywania lepszych i gorszych ocen. Rynek pracy zagospodaruje wszystkich i każdy, na miarę swoich potrzeb i możliwości, może w przyszłości odnieść sukces.

Prowadzenie zorganizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkiem szkół. Działania te mamy uważnie przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym dokumencie o nazwie Wewnątrzszkolny system Doradztwa Zawodowego, który jest częścią

statutu szkoły. Elementy działań doradczych realizują wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Jako nauczyciele, pedagodzy i doradcy chcemy przez to wspierać naszych uczniów w ich rozwoju oraz przygotować ich do wejścia w przyszłości na rynek pracy, do budowania swojej kariery zawodowej oraz osiągania sukcesu, spełnienia i szczęścia.

Na stronie szkoły w zakładce „doradztwo zawodowe”  będę zamieszczała ważne informacje- zachęcajcie więc dzieci i sami tam zaglądajcie. Zależy mi na współpracy z Państwem jako rodzicami, ponieważ to Wy jesteście pierwszymi doradcami dziecka. Ich sukces to nasza współpraca. To ważne, byśmy zarówno my-nauczyciele, jak i Wy- rodzice i opiekunowie wspólnie prowadzili dla naszych podopiecznych doradztwo, które przygotuje ich do podjęcia dobrych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Jestem do Państwa dyspozycji.

Mój e-mail: iga.kowalczyk@sp3zabki.pl 

Czekam na ciekawe podpowiedzi lub sugestie z Państwa strony.

Zapraszam do kontaktu
Iga Kowalczyk-Szczygielska