ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA

pies

W dniach 9- 20 kwietnia 2018r. w naszej szkole odbędzie się zbiórka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności, zabawek, szamponów, szczotek, obroży dla zwierząt, środków czystości i wielu innych rzeczy niezbędnych w schronisku.  Inicjatorkami akcji są uczennice klasy IV f, wolontariuszki schroniska w Józefowie, przy wsparciu Rady Rodziców.  Cieszymy się, że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy.

Koordynator akcji

Monika Brzezicka