Dzień Otwarty 14 kwietnia 2018r (sobota) PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W ZIELONCE

Zielonka,ul. Inżynierska 1, tel. 22 760 24 97

www.pppzielonka.pl

 

Dzień Otwarty

14 kwietnia 2018r (sobota)

 

Profilaktyka trudności wychowawczych i edukacyjnych

  • Warsztaty dla rodziców : „Jak kształtować kompetencje matematyczne dziecka w wieku około 6-7 lat”
  • Warsztaty dla rodziców z dziećmi : „Gry i zabawy wspierające funkcje poznawcze niezbędne do nauki czytania i pisania.”
  • Prelekcja : „Funkcjonowanie dzieci w sytuacji okołorozwodowej”
  • Badania zaburzeń uwagi słuchowej i centralnego przetwarzania słuchowego (Tomatis)
  • Konsultacje psychologiczne
  • Konsultacje pedagogiczne
  • Konsultacje logopedyczne

 

Ilość miejsc ograniczona

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie i pod numerem tel: 22 760 24 97