KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY „Mój słownik obrazkowy” My picture dictionary

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie plastyczno-językowym pt. „Mój słownik obrazkowy” – „My picture dictionary” – kierowany jest do uczniów klas 1-3 

Szkoły podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach

Celem Konkursu jest propagowanie twórczości plastycznej uczniów, wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego oraz utrwalenie i poszerzenie słownictwa z zakresu języka angielskiego wśród uczniów.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu słownika obrazkowego w języku angielskim o dowolnej tematyce. W słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna, itp.). To, jak uczniowie przedstawią słówka, zależy od nich. Przykładowo, może to być diagram, tabelka, rysunek, mapa myśli, itp. Słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej. Nie używamy w pracach języka polskiego.

Prace będą oceniane przez jury a najlepsze zostaną nagrodzone.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje prace, wyrażają zgodę na udział w konkursie i akceptują powyższe warunki.

Na Wasze słowniki obrazkowe czekamy do 30 kwietnia 2018 roku

Koordynator konkursu: mgr Renata Saracen