ZAPISY DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZIELONCE

Informujemy, że od 4.11.2019r. PP-P w Zielonce wprowadza ZAPISY na podstawie KART ZGŁOSZENIA

1. KARTA ZGŁOSZENIA dotyczy wyłączenie zapisu na konsultacje lub badania w celu wydania opinii.

2. KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania w poradni lub na stronie internetowej www.pppzielonka.pl

3. KARTĘ ZGŁOSZENIA można dostarczyć:

– osobiście w godzinach pracy sekretariatu pon – czw 8.00-16.00

– e-mail na adres: pppzielonka@wp.pl

( w tytule wiadomości : KARTA ZGŁOSZENIA )

4. Osoby zgłaszające dziecko po raz pierwszy do poradni, zobowiązane są

dostarczyć opinię ze szkoły, przedszkola, placówki na umówioną

wizytę (wzory opinii dostępne na stronie poradni)

5. Pracownik poradni będzie kontaktował się w celu

wyznaczenia terminu badania / konsultacji.

( przybliżony czas oczekiwania na kontakt ok. miesiąca)

Osoby zgłaszające się po ORZECZENIE :

• o potrzebie kształcenia specjalnego

• o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

• o potrzebie indywidualnego nauczania

• o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

• opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

proszone są o kontakt telefoniczny tel.22 760 24 97

w godzinach pracy sekretariatu pon – czw 8.00 – 16.00