Czy na pewno wiesz co Twoje dziecko robi w sieci i na co wydaje Twoje pieniądze?

naske

Czy na pewno wiesz co Twoje dziecko robi w sieci i na co wydaje Twoje pieniądze?

Dzieci w internecie spędzają coraz więcej czasu i wymagają od nas, Rodziców coraz więcej uprawnień. Nie trudno mieć wrażenie, że znają się lepiej na urządzeniach, grach, internecie lepiej od nas. Jak można im towarzyszyć w cyfrowych wędrówkach, aby popełniały jak najmniej błędów a ich konsekwencje nie zaważyły na przyszłości? Czy bycie youtuberem to faktycznie może być zawodem przynoszącym zyski większe niż średnia krajowa?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas spotkania. Na co dzień pracuję w NASK w zespole Dyżurnet.pl do którego można zgłaszać informacje o nielegalnych i szkodliwych treściach publikowanych w internecie. Blisko współpracujemy ze szkołami, policją, administratorami oraz organizacjami międzynarodowymi. Bo bezpieczeństwo w internecie jest naszą wspólną odpowiedzialnością.

Mam Państwu tyle do opowiedzenia!

Do zobaczenia Martyna Różycka