Wizyta ratownika medycznego

n

18 października 2023 roku gościliśmy w klasie 3e ratownika medycznego, Panią Adę Holak, która przeprowadziła prelekcję na temat pierwszej pomocy i zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W trakcie wizyty ratownik omówił następujące zagadnienia:

1. Numery alarmowe: Pani Ada przypomniała uczniom numer alarmowy do służb ratunkowych (112) oraz jak poprawnie zgłaszać sytuacje awaryjne telefonicznie. Uczniowie mieli okazję połączyć się z operatorem numeru alarmowego oraz zgłosić zdarzenie.

2. Zasady oceny sytuacji: Omówiła, jak ważne jest ocenianie sytuacji przed podjęciem działań. Uczniowie dowiedzieli się, jak rozpoznać, czy osoba potrzebuje pomocy, oraz jak unikać niebezpieczeństw wokół miejsca zdarzenia.

3. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej: Pani ratownik pokazała, jak wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową na manekinie. Uczniowie mieli okazję praktykować podstawowe czynności ratujące życie.

4. Urazy i krwotoki: Ratownik omówił, jak udzielać pomocy w przypadku różnych rodzajów obrażeń, w tym opatrzenia ran i zatamowania krwotoków.

5. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej: Podkreślił znaczenie pierwszej pomocy i jakie działania można podjąć do przybycia profesjonalnych służb medycznych. Wizyta ratownika medycznego była bardzo pouczająca i przydatna. Uczniowie zdobyli cenne informacje na temat pierwszej pomocy i zrozumieli, jak mogą pomóc w sytuacjach awaryjnych. Dziękujemy za tą wartościową wizytę.

n
n
n