OGÓLNOPOLSKI KONKURS „ORZEŁ MATEMATYCZNY”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Orzeł Matematyczny”, który odbędzie się 14 grudnia.  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas II – VIII. Uczestnicy rozwiązują zadania testowe. Każdy z testów składa się z 21 pytań jednokrotnego wyboru. Skala trudności pytań konkursowych pozwala każdemu uczniowi spróbować swoich sił.

Udział w konkursie jest płatny 15 zł od dziecka. Chęć udziału wraz z wpłatą uczniowie mogą zgłaszać do 10 listopada 2023 nauczycielowi matematyki (klasy IV – VIII) lub swojemu wychowawcy (klasy II-III).

Organizatorem konkursu jest firma edukacyjna DELTA.

Weź udział w konkursie i spróbuj własnych sił!

Regulamin konkursu: https://www.konkursy-delta.edu.pl/regulamin4.html

Przykładowe zadania: https://www.konkursy-delta.edu.pl/przyk322adowe-zadania1.html

Koordynatorzy:

Dorota Poślada – klasy IV-VIII

Joanna Foremna – klasy II-III