DOŚWIADCZENIA ZE SZKOŁĄ ONLINE

Link do materiałów dydaktycznych Szkoła on-line

Czy z ziemniaka i cytryny można zrobić prąd?

Otóż tak…. Takie właśnie zagadnienia badali uczniowie naszej szkoły podczas zajęć dodatkowych z fizyki. Wykorzystanie czujników
i oprogramowania zrobiło ogromne wrażenie na uczniach, którzy chętnie testowali sprzęt. Wyniki eksperymentu mogli obserwować na bieżąco na monitorze mobilnej pracowni.

Takie innowacyjne zajęcia nie byłyby możliwe gdyby
nie wsparcie Urzędu Miasta Ząbki, który zrealizował projekt pn. „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działania 2.1. „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT”    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.