SZKOLNY KONKURS NA FILMIK EDUKACYJNY

„Matematyka na co dzień po Angielsku”

“Everyday Math in English”

Cele konkursu:

 – Rozbudzanie zainteresowań z zakresu matematyki i języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży. – Poszerzenie wiedzy na temat otaczającego świata.
– Kreowanie nietypowego spojrzenia na matematykę i język angielski
– Wzrost świadomości uczniów na temat praktycznego zastosowania matematyki i języka angielskiego w życiu codziennym
– Rozwijanie kreatywności i samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości.
– Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych.

Zasady i warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 6-8.
2. Zadanie konkursowe polega nagraniu krótkiego 3-5 minutowego filmiku przedstawiającego zagadnienia matematyczne w języku angielskim np. przepis kucharski, przepisy drogowe, zakupy i płatności itp
3. Do konkursu należy zgłaszać filmiki wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzalne w innych konkursach.
4. Prace mogą być wykonane przez uczniów indywidualnie lub w parach.
5. Jeden uczeń może być autorem lub współautorem tylko jednego filmu.
6. W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu
7. Filmiki powinny być przesłane na platformie Teams do nauczycieli: Edyty Stepuch i Edyty Żegnałek
8. Termin przesyłania upływa z dniem 7 czerwca 2021.
9. Wyróżnione filmiki zostaną nagrodzone.