CERTYFIKAT: „Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów”.

Miło nam poinformować, że nasza szkolna Świetlica zdobyła Certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie: „ŚWIETLICA KSZTAŁTUJĄCA PROSPOŁECZNE POSTAWY WŚRÓD UCZNIÓW”, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Celem konkursu było wspieranie działań kształtujących zachowania prospołeczne uczniów:

– przybliżenie idei wolontariatu;

– rozwijanie empatii i zachęcanie do pomagania innym;

– rozwijanie twórczej wyobraźni i kreatywności;

– rozwijanie sprawności manualnej;

– budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;

– twórcza organizacja czasu wolnego.

Mimo trudności, jakie stworzyła nam pandemia, udało nam się wykonać wszystkie 8 zadań koniecznych do otrzymania certyfikatu.

Każde zadanie musiało być udokumentowane i wraz ze zdjęciami i sprawozdaniem przesłane do Komisji. Zadania były punktowane. Za każdym razem zdobywaliśmy maksymalną liczbę punktów.

Zwieńczeniem naszej pracy oraz zaangażowanych uczniów jest Certyfikat.

Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w konkursie.

Koordynator konkursu: Lidia Pożarowszczyk