Organizacja zajęć lekcyjnych od 17 maja 2021 r.

na str

1. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian, stacjonarnie, również podczas egzaminów ósmoklasisty. 

2. Klasy I – III pracują stacjonarnie.  

3. W w/w okresie obowiązuje nauczanie hybrydowe w klasach IV-VIII wg harmonogramu wysłanego nauczycielom i rodzicom przez dziennik librus. 

4. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji w wyznaczonych salach. 

5. Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi grupami uczniów. Uczniowie będą spędzali przerwy w salach pod opieką nauczyciela.  

6. Harmonogram wejścia do szkoły przed pierwszą godziną lekcyjną: 

Budynek przy ul Kościelnej 2 

– klasy I-III wchodzą wejściem głównym wg harmonogramu przesłanego przez 

  wychowawców klas, 

– klasy IV-V wchodzą wejściem głównym o godz. 7.55, 

– klasy VI wchodzą wejściem bocznym od strony parkingu (dwie pierwsze lekcje)  

   o godz. 7.50, 

– lasy VII -VIII wchodzą wejściem bocznym od strony parkingu (dwie pierwsze lekcje) 

   o godz. 7.55. 

Budynek przy ul. Dzikiej 36 

– klasy I-III wchodzą wejściem głównym wg harmonogramu przesłanego przez 

  wychowawców klas, 

– klasy IV-V wchodzą wejściem bocznym od strony hali sportowej przy o godz. 7.55, 

– klasy VI-VIII wchodzą wejściem bocznym od strony hali sportowej o godz.7:50. 

7. Biblioteka i świetlica działają bez zmian. 

8. W dniach 25-27 maja odbędą się egzaminy ósmoklasisty – są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII.  

9. 31 maja 2021r (poniedziałek) wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.  

10. Przypominamy, że 4 czerwca 2021r (piątek) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/21 jest dniem wolnym od zajęć wychowawczo-dydaktycznych.  

11. Podczas pobytu w szkole nadal obowiązują wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego.