Spotkanie z poezją Joanny Papuzińskiej

kone

Konkurs przeznaczony dla klas 1-8. Uczestnicy przygotowują dowolny wiersz poetki.

Jury ocenia uczestników w dwóch kategoriach kl.1-4 oraz  kl.5-8 biorąc pod uwagę:

-wymowę i intonację

-interpretację

-wrażenie artystyczne

Przesłuchanie odbędzie się  w dniach 27.10.2020r. (kl. 1-4) oraz 28.10.2020r.(kl.5-8)  o godzinie 9.00 w bibliotece szkolnej (ul. Dzika).

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka polskiego lub wychowawców  (kl.1-3).

Organizatorzy: Elżbieta Filipowska, Urszula Ogonowska, Dorota Bednarska.