UWAGA

coronaviruse

Przypominamy, że w związku z panującą pandemią rodzice/prawni opiekunowie mogą wejść na teren szkoły po uprzednim umówieniu się na spotkanie drogą elektroniczną lub telefoniczną z nauczycielem lub poprzez sekretariat szkoły.