Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego „Świąteczne Ciekawostki”

a
 1. Cele konkursu:
 •  Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów i tradycji w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji.
 • Kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów.
 • Rozwijanie zainteresowań krajem anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym

4. Adresaci konkursu

Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

3. Przebieg konkursu

 • Konkurs polega na zaprojektowaniu prezentacji o ciekawych zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych (minimum 10 slajdów).
 • Zadaniem uczestnika jest wybrać jeden kraj anglojęzyczny lub niemieckojęzyczny i zaprezentować ciekawe informacje na temat obchodzonych w nim tradycji świątecznych.
 • Każda praca musi zawierać elementy języka obcego, nie musi być w całości napisana w języku angielskim lub niemieckim (przykładowe elementy języka obcego: świąteczny słowniczek niemiecko- polski lub angielsko-polski, życzenia lub cytaty świąteczne w danym języku). Dobór języka zależy od wybranego kraju, np.:
  • Irlandia, Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone – język angielski
  • Austria, Niemcy, Szwajcaria, Liechtenstein – język niemiecki
 • Uczestników zachęcamy do wysyłania swoich prac za pomocą poczty outlook na szkolnej platformie Office do następujących nauczycieli: Edyty Dominik – Cielickiej, Anny Radwańskiej.
 • Nie trzeba zgłaszać dodatkowo swojego udziału w konkursie.
 • Termin wysyłania prac: 17.12.2021r.
b

4. Ogłoszenie wyników

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 21-22.12.2021r.
 • Prace będą oceniane pod względem ilości wymaganych slajdów, poprawności oraz kreatywności.
 • Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają ocenę celującą, osoby z wyróżnieniem ocenę bardzo dobrą z plusem z języka angielskiego lub niemieckiego. Wszyscy uczestnicy otrzymają pochwały za udział w konkursie. Przewidziane są również nagrody dodatkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
 • Prace wyróżnione w konkursie zostaną zaprezentowane na ostatnich przed Świętami zajęciach języka obcego.

Edyta Dominik – Cielicka, Anna Radwańska