KALENDARZ ADWENTOWY („Adventskalender”)

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KALENDARZA ADWENTOWEGO („Adventskalender”)

Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII  

Organizatorzy konkursu: Julia Kulej i Anna Radwańska –  nauczycielki języka niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach

Cele konkursu:

popularyzacja języka niemieckiego,

rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec,

kształtowanie tolerancji wobec innych kultur,

pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

rozwijanie uzdolnień plastycznych,

zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

Opis konkursu:

Kalendarz adwentowy to tradycja, zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami/przegródkami, zawierającymi drobne niespodzianki. Okienka są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko jedno okienko. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Forma konkursu:

Wykonanie kalendarza adwentowego „Adventskalender”, uwzględniając 24 okienka/ przegródki/pojemniczki itp. i ich numerację – poszczególne „okienka” kalendarza powinny zawierać dowolne słowa, bądź zwroty w języku niemieckim, związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Termin i miejsce składania prac: do 10 grudnia 2021 r. do rąk organizatorów konkursu

Kryteria szczegółowe:

dowolna forma plastyczna,

każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę,

pracę proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą autora.

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

zgodność pracy z tematem,

poprawność językową,

pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,

estetykę i technikę wykonania pracy.

Postanowienia ogólne:

troje uczestników konkursu za zajęcie najwyższych miejsc uzyska dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

prace przechodzą na własność organizatora konkursu – zostaną one zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej,

– w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.