Projekt e-twinning What do you know about European languages?

Uczniowie klas czwartych w ramach zajęć koła języka angielskiego biorą udział w projekcie e-twinning. Projekt ten ma na celu poszerzenie wiedzy na temat europejskich języków i państw, rozbudzenie ciekawości. W trakcie całego roku uczniowie będą współpracować ze swoimi rówieśnikami ze szkół w Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, Gruzji, Armenii i Serbii. We wrześniu uczestnicy projektu napisali i wysłali do siebie kartki z pozdrowieniami.

Edyta Dominik – Cielicka

c