Konkurs na Exlibris Biblioteki Szkolnej

„Kochajmy książki, które są duszą szkół.

Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki”.

J.A. Kamieński

 

PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Masz ochotę stworzyć coś ładnego…

Weź udział w konkursie na Exlibris Biblioteki Szkolnej

Regulamin konkursu na Exlibris Biblioteki Szkolnej:

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 4-7

I. Celem konkursu jest stworzenie graficznego znaku biblioteki.

II. Forma prac konkursowych.

1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, kolorowe lub czarno –białe, dowolnego kształtu o wymiarach nie przekraczających 15 cm x 15 cm.

2. Każda praca powinna zawierać, połączone z polem kompozycji: napis exlibris lub ex libris, nazwę instytucji w pełnym brzmieniu tj. Biblioteka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach im. Małego Powstańca lub Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach im. Małego Powstańca.

3. Praca powinna być naklejona na biały karton formatu A-4.

4. Podpisane ekslibrisy należy składać do 15 listopada w bibliotece szkolnej.

5. Praca, która zajmie I miejsce, zostanie wykorzystana jako logo biblioteki, trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.

6. Wszystkie ekslibrisy biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

III. Kryteria oceny prac konkursowych:

Przy wyborze najciekawszych prac Komisja będzie się kierowała następującymi kryteriami:

  • czytelnością znaku własnościowego
  • estetyką wykonania
  • oryginalnością
  • walorami artystycznymi