Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas 1 -3

Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania

I. Cele konkursu:

° promocja czytelnictwa,

° budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,

° stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,

° kształtowanie umiejętności pięknego czytania,

° uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

II. Zasady uczestnictwa

° w konkursie biorą udział uczniowie klas I, II i III

° uczniowie wytypowani są przez wychowawcę w wyniku eliminacji klasowych, jedna osoba z klasy, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu wybranej książki, następnie uczestnicy przeczytają wybrany fragment (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać minuty),

III. Przebieg konkursu

Przebieg konkursu jest dwuetapowy:

I. etap – eliminacje klasowe

II. etap – konkurs w szkolnej bibliotece

IV. Kryteria oceny

Podczas czytania ocenie podlegać będzie:

° płynność,

° bezbłędność czytania,

° wyrazistość

° dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

V. Nagrody