Konkurs literacki o św. Stanisławie Kostce dla klas IV-VI

Konkurs literacki o św. Stanisławie Kostce

dla klas IV-VI

„Gdyby święty Stanisław chodził do mojej klasy…”

 

 

Cele konkursu:

– aktywizacja i rozwój literackich umiejętności uczniów

– utrwalenie i pogłębienie wiedzy uczniów o Duchowym Opiekunie Szkoły.

– poszerzenie obchodów Dnia Duchowego Opiekuna Szkoły

 

Uczniowie klasy IV-VI są zaproszeni do konkursu literackiego

o św. Stanisławie Kostce, Duchowym Opiekunie Szkoły.

 

Należy przygotować pracę pisemną maksymalnie na dwie  strony A4 (czcionką 15) pod tytułem „Gdyby święty Stanisław chodził do mojej klasy…” Forma literacka jest dowolna. Praca ma ukazywać, w jaki sposób zachowania i wybory św. Stanisława Kostki służyłyby dzisiaj współczesnej szkole i uczniom. Prace muszą być wykonane samodzielnie. Jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę. Oceniane będą pomysłowość oraz oryginalność pracy.

Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy składać do nauczycieli religii do środy 12.09.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas szkolnej uroczystości 14.09 w piątek: „Poznajemy sylwetkę św. Stanisława Kostki”.  Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i wywieszone na gazetce szkolnej. Jeśli praca ma zostać zwrócona uczniowi po czasie ekspozycji należy na odwrocie dopisać „do zwrotu”. W przeciwnym przypadku zostanie zniszczona.

 

Ks. Rafał Goliński