Konkurs plastyczny o św. Stanisławie Kostce dla klas 0-III

Konkurs plastyczny o św. Stanisławie Kostce

dla klas 0-III

„Portret świętego Stanisława Kostki”

 

 

Cele konkursu:

– aktywizacja i rozwój plastycznych umiejętności uczniów

– zainteresowanie najmłodszych uczniów osobą Duchowym Opiekunie Szkoły.

– ubogacenie obchodów Dnia Duchowego Opiekuna Szkoły

 

Uczniowie klasy „0”-III są zaproszeni do konkursu literackiego

o św. Stanisławie Kostce, Duchowym Opiekunie Szkoły.

 

Należy przygotować pracę plastyczną w dowolnej technice przedstawiającej portret św. Stanisława Kostki. Praca musi by wykonana samodzielnie w formacie A4. Jeden uczeń może złożyć jedną pracę. Oceniane będą oryginalność, staranność i estetyka wykonania pracy oraz zgodność z wizerunkiem.

 

Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy składać do nauczycieli religii do środy 12.09.

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas szkolnej uroczystości 14.09 w piątek: „Poznajemy sylwetkę św. Stanisława Kostki”.  Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z religii i wywieszone na gazetce szkolnej.  Jeśli praca ma zostać zwrócona uczniowi po czasie ekspozycji należy na odwrocie dopisać „do zwrotu”. W przeciwnym przypadku zostanie zniszczona.

 

Ks. Rafał Goliński