Szanowni Państwo,

Wrzesień jest miesiącem logopedycznych badań przesiewowych. Diagnozą będą objęte dzieci z klas 0-3.

Informacja o zajęciach, przydziale do grup oraz kontynuacji terapii dla zakwalifikowanych dzieci zostanie Państwu przekazana przez dziennik elektroniczny .

Z poważaniem

Zespół logopedyczny