Informacja dla Rodziców

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 ,poz. 1078)

 

Informujemy, że w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Miasta
w Ząbkach chcemy objąć opieką stomatologiczną uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Małego Powstańca w Ząbkach.

Dzieci szkolne z bólem oraz do przeglądu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:30, bez wcześniejszego zapisu w dniu zgłoszenia.

Na planowane leczenie prowadzone są zapisy telefoniczne 22 781-45-01;
22 781-45-00 lub osobiste w placówce przy ul. Orlej 6/79 w Ząbkach, zgłaszając, że dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

Planowane leczenie rozpoczęte będzie od przeglądu stomatologicznego z opisem stanu uzębienia dla rodziców dziecka.

W miarę możliwości raz na kwartał wykonywana będzie fluoryzacja zębów dzieci
w placówce szkolnej.

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych finansowanych z NFZ zgodnie z potrzebami leczniczymi dziecka odbywać się będzie w gabinecie stomatologicznym mieszczącym
się w Ząbkach przy ul. Orlej 6/79 w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.