Idioms are fun – zapraszamy do innowacji

 Zapraszamy do wzięcia udziału w innowacji 'Idioms are fun”

Zainteresowani uczniowie przygotowują prace prezentujące idiomy angielskie związane z wyznaczonym tematem, który będzie inny w każdym miesiącu.

W skład idiomu musi wchodzić słowo z danego bloku tematycznego.

Jeden idiom należy zaprezentować w formacie A4. Praca powinna zawierać wybrany idiom, jego tłumaczenie, użycie w zdaniu oraz opcjonalnie ilustrację/zdjęcie obrazujące jego znaczenie.

Z dostarczonych przez uczniów prac zostanie wybranych 10-15 idiomów, które zostaną wywieszone w gablocie na parterze w starej części szkoły (gablota obok biblioteki).

Uczeń, którego praca zostanie wybrana do zawieszenia w gablocie zostanie nagrodzony oceną za aktywność z j.angielskiego (piątka z możliwością wymiany na 5 plusów).

Pod koniec roku szkolnego chętni uczniowie wezmą udział w konkursie sprawdzającym znajomość wyrażeń idiomatycznych, które prezentowane były w ciągu roku szkolnego.

Tematyka:

Październik – HALLOWEEN

listopad -FOOD

grudzień – BODY PARTS

styczeń – NUMBERS

luty – COLOURS

marzec – NATURE

kwiecień – ANIMALS

maj – SPORT

Na Wasze prace czekamy do 7 dnia każdego miesiąca!!!

Katarzyna Dziedzic (sala 222)

Agnieszka Kędziora (sala 221)