Obchody Święta Szkoły Podstawowej Nr3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

zde

 

W październiku Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach rozpoczęła obchody święta związanego z jej patronem, Małym Powstańcem. Uroczystości potrwają do kwietnia  2020 r., w przyszłym roku przypada bowiem 10-rocznica nadania imienia naszej placówce. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni.  Cieszymy się, że możemy szerzyć wśród lokalności społecznej wiedzę o Małym Powstańcu oraz upamiętnić jedno z najważniejszych dla Polaków wydarzeń historycznych Powstanie Warszawskie.

2 października w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii, którą przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia Grupa Historyczna ”Zgrupowanie Radosław”. Uczestniczyli w niej uczniowie klas VIII. Podczas zajęć przybliżono młodzieży zarówno znane, jak i zapomniane fakty dotyczące genezy oraz przebiegu Powstania Warszawskiego. Lekcja miała charakter prelekcji, z elementami prezentacji. Szczególnie atrakcyjna okazała się prezentacja mundurów, wyposażenia i uzbrojenia oddziałów powstańczych. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z prezentowanymi eksponatami. 

Kolejnym punktem obchodów Święta szkoły były uroczyste apele dla klas II-VII. Uczestniczyli w nich, m.in.: Dyrektor Szkoły – p. Ewa Kacprzak, Wicedyrektor Szkoły – p. Margarita Biedrzycka, Wicedyrektor Szkoły – p. Iwona Pańta, Wicedyrektor Szkoły – p. Renata Sidor, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki – p. Paweł Poboży i przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców p. Marzena Toton. 

Uczniowie oraz nauczyciele przypomnieli zebranym najważniejsze fakty związane             z Powstaniem Warszawskim. Wiersze, pieśni patriotyczne, teledyski, zdjęcia oraz fragmenty filmów sprawiły, że staliśmy się niemal naocznymi świadkami tragicznych wydarzeń z 1944 roku. Wszyscy z wielkim wzruszeniem  uczestniczyliśmy w tej podniosłej uroczystości. Na zakończenie minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych.    Dyrektor Szkoły podczas wystąpienia podkreśliła, jak ważną rolę odegrało Powstanie Warszawskie w dziejach narodu polskiego, a także zachęciła uczniów naszej do wyznawania wartości, które były bliskie Małym Powstańcom, przede wszystkim  szacunku do drugiego człowieka.  

Należy pamiętać, że chociaż Powstanie Warszawskie nie doczekało się dotychczas jednoznacznej oceny historyków i polityków stanowi ono polską świetność narodową, dzięki bezmiarowi przelanej krwi, ogromowi cierpień oraz poświęcenia. 

My, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, jesteśmy dumni,  że Polacy walczyli 63 dni. Jesteśmy dumni z ich postawy pełnej odwagi, męstwa, waleczności, miłości do Ojczyzny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy! Chwała Bohaterom!

Magdalena Lasecka

Jacek Kostrzewski