Dzień Edukacji

dzien nauczyciela

W piątek 13 października 2023 r. odbyło się spotkanie wszystkich pracowników oświaty ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Dyrektor Szkoły, Pani Ewa Kacprzak podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za codzienne zaangażowanie, rzetelną pracę przyczyniającą się do podnoszenia jakości pracy naszej placówki i wręczyła wielu z nich Nagrody Dyrektora Szkoły. Gościliśmy także Sekretarz Urzędu Miasta –  Panią Patrycję Żołnierzak, która wręczyła Nagrody Burmistrza: p. Agnieszce Janickiej, p. Katarzynie Łoś oraz p. Anicie Siemińskiej. Uroczystość uświetnił występ klas 3 d i 3 f pod kierunkiem p. M. Pawelec i p. J. Foremną.

n
n
dn
dz n
dzien n la