ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Bez tytulu

Dnia 10 października 2023 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny,
w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły w obecności rodziców, gości, dyrekcji i nauczycieli. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

 Naszym pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.