Regulamin szkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego „Świąteczne Ciekawostki”

a

Cele konkursu:  Poszerzenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów i tradycji w krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji. Kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów. Rozwijanie zainteresowań krajem anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym 4. Adresaci konkursu Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej Czytaj więcej……