Zmiana zasad dotyczących zniżki na obiady udzielanej na podstawie Powiatowej Karty Rodziny

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegną zasady dotyczące zniżki na obiady udzielanej na podstawie Powiatowej Karty Rodziny. Zniżki w ramach programu TAKrodzinka.pl. obowiązywać będą wyłącznie do końca grudnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 28 października 2020 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XXXIII/307/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek”, na mocy której dotychczasowe zniżki dla rodzin wielodzietnych od 1 stycznia 2021 r. będą przyznawane po okazaniu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” łącznie z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stornie UM Ząbki.