Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych

IMGscaled

            Dnia 14 października 2020 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych.
To bardzo ważny dzień w naszej szkole. Pierwszaki długo przygotowywały się do tego wydarzenia. Uroczystość poprowadziły uczennice klasy 7k Lena Bargiełowska i Milena Podolak, które powitały Dyrekcję naszej szkoły, wychowawców, rodziców i wszystkich bohaterów uroczystości – Pierwszoklasistów.

             Zanim dzieci przystąpiły do uroczystego Ślubowania został wprowadzony sztandar szkoły oraz odśpiewany hymn państwowy. Następnie uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, tekst ślubowania odczytała Pani Dyrektor Ewa Kacprzak. Uczniowie ślubowali: „…być sobą, marzyć każdego dnia, dbać o mienie szkoły i z dumą mówić o niej, mieć otwarte serca na wszystkich ludzi”.

            Po złożeniu przysięgi wychowawcy dokonali symbolicznego aktu pasowania  wielkim ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

            Na koniec odświętnie ubrani, bardzo przejęci uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych i z wielkim zaangażowaniem zaśpiewali piosenki.
Wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. To był wyjątkowy dzień, który zapewne długo pozostanie w naszej pamięci.