„ZIMA W MIEŚCIE 2022” (31.01.2022 r.– 04.02.2022 r.)

ZIMA W MIESCIE

Uwaga!!!

Informujemy, że zapisy na akcję „Zima w Mieście 2022” zostają wydłużone do dnia 13 stycznia 2022 r. do godz. 13.00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie kart na wskazany w karcie kwalifikacyjnej adres e-mail.

Uprzejmie Państwa informuję, iż w roku szkolnym 2021/2022 na akcję „Zima w mieście 2022” przyjmowane są dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcję mają dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Wołominie. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. warunków będzie karta „Jestem z Ząbek”. Rodzice, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą zapisać dziecko na akcje” ZIMA w mieście 2022” pod warunkiem wolnych miejsc i jednocześnie ponoszą pełną odpłatność za prowadzone zajęcia.

Informuję, iż zastrzegamy sobie możliwość zmiany warunków organizacji akcji „ZIMA w mieście 2022”, jeżeli wprowadzone zostaną nowe obostrzenia dotyczące wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Składanie dokumentów będzie możliwe w formie elektronicznej od dnia 03.01.2022 r. do 07.01.2022 r.

Wszystkie informacje będą zamieszczone w regulaminie oraz karcie kwalifikacyjnej.

Karta_kwalifikacyjna-2022_Zima w Mieście

HARMONOGRAM – zima w mieście 2022

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku zimowego