Zbiórka na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia.

W związku z obchodzonym w Polsce XVIII Dniem Papieskim „Promieniowanie ojcostwa” w naszej szkole odbędzie się zbiórka na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia.

Datki na ten cel będą zbierane podczas długich przerw przy wejściu do szkoły w dniach:

16.X-18.X (wtorek-czwartek)

przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas.

xRG
Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia koncentruje się wokół programu pomocowego, który polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast całej Polski. Fundacja została powołana do istnienia przez Episkopat Polski jako żywy pomnik upamiętniający św. Jana Pawła II.