12.10.2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, uzgodnionym przez Radę Rodziców wspólnie z Radą Pedagogiczną przypominamy, iż 12.10.2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.